Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska: Vad tycker du?

Skapad 2020-03-04 15:56 i Observatorielundens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Svenska
I det här arbetsområdet får eleverna lära sig mer om hur man uttrycker sin åsikt och hur man vässar sina argument. De får träna på att argumentera och föra fram motiveringar med hjälp av sambandsord.

Innehåll

Syfte och upplägg:

 

Syftet med det här arbetsområdet är att eleverna ska stärka sin förmåga att uttrycka sin åsikt och kunna argumentera för den. Eleverna börjar med att ta ställning till ett antal påståenden för att prova på lättare argumentation och fundera över eventuella svårigheter. De ska också diskutera huruvida det går att argumentera om allt. De första aktiviteterna handlar om att ta ställning och visa vad de tycker. Efter det lär de sig mer om sambandsord och hur de kan använda det i sin argumentation. Andra delen av arbetsområdet handlar om "Spoken Word". Eleverna får bekanta sig med konstformen, göra dramaövningar med fokus på ansiktsuttryck och känslor, titta på videor med "Spoken Word" och analysera budskap och framförande.

 

 

Lärandemål

 

Kunna framföra en dikt med inlevelse.

Kunna skriva en argumenterande text.

 

Kunna ta beslut och framföra egna åsikter.

 

Kunna förklara vad sambandsord är och använda dem när jag skriver.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen
  Sv  C 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
  Sv  C 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap
  Sv  C 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl
  Sv  C 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare
  Sv  C 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutveck­lade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  A 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  A 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: