Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO: Trafik, åk 1

Skapad 2020-03-04 16:37 i Musikgrundskolan Synkopen Helsingborg
Ett arbete om trafik och trafikregler i närmiljön.
Grundskola 1 SO (år 1-3)
Du kommer att få lära dig hur man ska bete sig säkert i trafiken.Vi kommer att arbeta med trafikregler och trafikmärken.

Innehåll

Syfte:

Syftet med undervisningen är att du ska lära dig hur man rör sig på ett säkert sätt i trafiken, både när man går och när man cyklar.  Känna till riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö. Hur man på olika sätt kan ta sig till skolan och hur de påverkar miljön och bidra till en hållbar utveckling.

 

Undervisningens innehåll   

Vi ska arbeta med:
 • höger och vänster.
 • några vanliga trafikmärken.
 • hur en säker cykel ser ut.
 • vilken sida av vägen man ska gå och cykla på.
 • hur man tar sig över en väg på ett säkert sätt.
 • hur man på olika färdsätt kan ta sig till skolan

 

 

 

Hur ska vi arbeta:

      Vi ska:

 • ha gemensamma samtal
 • se på film
 • sjunga trafiksånger
 • arbeta med trafikmärken 
 • öva praktiskt ute i trafiken
 • besöka barntrafikskolan
 • arbeta med Ta mig till skolan
 

Bedömning - Vad ska jag kunna?

Du ska visa att du:

 • vet hur du går över en gata på ett säkert sätt
 • kunna vänster och höger.
 • kunna några vanliga trafikmärken och berätta vad de betyder
 • visa dina kunskaper kring trafikregler vid besöket på "Barntrafikskolan
 • kan beskriva hur man på olika sätt kan ta sig till skola och hur dessa påverkar miljön och kan bidra till en hållbar utveckling

 

        Bedömningen görs i ditt skriftliga omdöme.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
  SO   3
 • Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: