Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Likabehandling-olika funktionsvariationer

Skapad 2020-03-04 20:04 i Nybble förskola Flen
Förskola
"I December 2020 är alla barn på förskolan Nybble medvetna om hur det kan vara att ha en fysisk funktionsnedsättning, så att de har kunnat utveckla en förståelse för olikheter." Utdrag ur Nybbles plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Innehåll

 

Ansvarig 

All personal på Eken 

Grupp 

 Grön, Blå och Orange 

Material 

Halsduk eller tygstycke, hörselkåpor

Aktivitet 

Syftet med aktiviteten är att barnen ska utveckla en förståelse för allas olika livssituation.  

Barnen kommer i mindre grupp få känna på hur det kan kännas att vara blind eller döv. 

I aktiviteten kommer barnen få  ha hörselkåporna på sig alternativt ha förbundna ögon och samtidigt försöka genomföra de olika uppgifterna som de blir tilldelade. Barnen kommer få använda de kompisar som inte är blinda eller döva för att klara av uppgiften.

Etter aktiviteten kommer barnen få berätta för varandra hur det kändes att inte kunna hantera sin kropp så som de är vana.  

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: