👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljus och Ljud Åk 8

Skapad 2020-03-04 22:33 i Västra Stenhagenskolan Uppsala
Grundskola 7 – 9 Fysik
Ljud och ljus sprids som vågor. Du kommer få lära dig och egenskaper och användningsområden för både ljus och ljud.

Innehåll

Vi kommer att arbeta både praktiskt och teoretiskt under detta arbetsområde.

Resurser: Lärobok, Studi.se, Clioonline.se, UgglansNo.se

Bedömningen kommer att fokuseras på dina teorikunskaper och hur väl du kan förklara olika begrepp och teorier.

I slutet att detta arbetsområde ska du:

- känna till hur ljud bildas och sprids i luften

- känna till att ljud kan beskrivas som en vågrörelse

- veta vilken hastighet ljud har i luft

- veta att ljud färdas med olika hastighet i olika material

- veta hur eko uppstår och hur man kan använda ljudets eko för att mäta avstånd

- veta vad som menas med frekvens

- veta i vilka enhet man mäter frekvens

- känna till hur tonhöjd och ljudstyrka påverkar utseendet på ljudvågorna

- veta vad som menas med resonans

- känna till hur örat fungerar

- känna till vad som menas med infraljud

- veta vad som menas med ultraljud och kunna redogöra för vad man kan använda det till

- veta vad som menas med ljudstyrka och vilken enhet man mäter den i

 

- veta vad en ljuskälla är

- kunna förklara vad ljus är

-  kunna förklara vad som menas med reflexion

- kunna beskriva reflexionslagen

- veta vad brännpunkt är

- kunna förklara skillnaden mellan en konkav och en konvex spegel

- kunna beskriva ljusets brytning

- veta vad totalreflexion är

- kunna förklara skillnaden mellan en konkav och en konvex lins

- kunna beskriva ögat

- känna till hur och varför ett prisma kan bilda ett spektrum av färger

- kunna förklara varför ett par röda skor ser röda ut

- veta att färger är ljus med olika frekvens

- veta vad polariserat ljus är

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Naturvetenskaplig upptäckt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.
  Fy  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  Fy  7-9
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan.
  Fy  7-9
 • Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. Förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färg.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Kunskapskrav i fysik

E
C
A
Ha kunskaper om fysikaliska sammanhang och använda fysikens begrepp, modeller och teorier
Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Resonera om fysikaliska samband
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband.
Resonera om partiklar och strålning mha fysikaliska modeller
Eleven använder fysikaliska modeller på ett i huvudsak fungerande sätt för att beskriva och ge exempel på partiklar och strålning.
Eleven använder fysikaliska modeller på ett relativt väl fungerande sätt för att förklara och visa på samband kring partiklar och strålning.
Eleven använder fysikaliska modeller på ett väl fungerande sätt för att förklara och generalisera kring partiklar och strålning.
Beskriva och förklara naturvetenskapens upptäckter
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.