Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tid

Skapad 2020-03-05 09:58 i Eldsbergaskolan Halmstad
Grundskola 4 Matematik
Under detta område kommer vi att arbeta med tid. Vi kommer att omvandla mellan olika enheter för tid, skriva datum, läsa av klockan och skriva klockslag, samt göra beräkningar med tid och tidsskillnader. Vi kommer också att träna oss på att göra avläsningar och beräkningar utifrån enkla tidtabeller.

Innehåll

Matteord

år                  minut

skottår          sekund

månad          datum

vecka           tidsskillnad

dygn            tidtabell

timme

Mål

- Kunna enheterna år, månad, vecka, dygn, timme, minut och sekund

- Kunna läsa och skriva datum

- Kunna läsa klockslag och skriva klockslag med siffror

- Kunna räkna med begreppen tidigare och senare, utifrån ett visst klockslag

- Räkna ut skillnaden i tid mellan två klockslag

- Kunna läsa av en tid tabell

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Tid - Matteborgen 4B

Mål

På väg att nå målet
Når målet
Når målet med god marginal
Du ska kunna:
enheterna år, månad, vecka, dygn, timme, minut och sekund.
läsa och skriva datum
avläsa klockan och skriva klockslag
räkna ut skillnaden i tiden mellan två klockslag
räkna ut skillnaden i tid mellan två klockslag
läsa av en tidtabellen
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: