Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Glasögonbågar, synen och ögat

Skapad 2020-03-05 10:05 i Sturebyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Teknik Fysik Biologi
Ett företag som tillverkar glasögonbågar vill förbättra sitt utbud. De vill att deras glasögonbågar ska kunna anpassas till olika målgrupper, till exempel barn, personer med någon funktionsnedsättning, personer inom olika yrken eller personer som är intresserade av friluftsliv. Uppdraget består av att hjälpa företaget att utveckla och förbättra sitt utbud genom att utforma glasögonbågar anpassade till en specifik målgrupp. Vi kommer också att lära oss om ögats anatomi och hur ljus uppfattas av ögat.

Innehåll

Syfte: Vi kommer att lära oss om teknikutvecklingarbetets olika faser, identifiering av behov, undersökning, förlag till lösningar, konstruktion och utprövning av glasögonbågar. Vi kommer även arbeta med ögats anatomi samt hur ljus uppfattats av ögat. Vi kommer också att dokumentera med hjälp av skisser och ritningar. 

 

Undervisning:

Tid: ca v. 12-17

Arbetssätt/ arbetsgång: 

 • Undersökningar av glasögonbågar
 • Skissa på idéer till dina egna glasögonbågar
 • Göra ritningar från tre projektioner av dina bågar
 • Tillverka dina glasögonbågar 
 • Lära oss om glasögonens betydelse och dess historia
 • Undersökningar för att synliggöra hur ljus uppfattas av ögat

 • Se filmer
 • Läsa faktatexter 

 • Diskussionsfrågor i grupp och helklass

Lärandemål: vad ska du lära dig?

När vi avslutar detta arbetsområde ska du ha utvecklat din förmåga att: 

- genomföra en egen konstruktion av glasögonbåge

- Dokumentera med hjälp av ritningar och skisser

- använda begrepp som tillhör arbetsområdet (konstruktion och ögat) för att beskriva och förklara samband. 

Begrepp:

Ögat: Näthinna, senhinna, hornhinna, iris, pupill, lins, glaskropp, blinda fläcken, gula fläcken, synnerven, tappar, stavar, synceller

Glasögon: Konkav (spridningslins), konvex (samlingslins), närsynt, översynt

Glasögonbågar: Konstruktion, ritning, skiss, projektion, målgrupp, funktion

     

 

Bedömning, underlag för bedömning är:

- Skisser, ritningar och övrig dokumentation

- diskussioner i grupper och helklass

- arbetet under dina undersökningar/laborationer.

- arbetet med att konstruera glasögonbågar

 

 

Uppgifter

 • Redovisning glasögonbågar

 • Redovisning glasögonbågar

 • Redovisning glasögonbågar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.
  Fy  4-6
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6

Matriser

Fy Bi Tk
Glasögonbågar och ögat

Utvecklingsområde
E
C
A
Förmågan att förklara med hjälp av begrepp
Jag behöver öva på att förstå och oftare använda begrepp som hör till området
Jag har tillräckliga kunskaper om ögat och begrepp inom teknikområdet. Jag visar detta genom att till viss del använda begreppen i diskussioner eller skriftligt.
Jag har bra kunskaper om ögat och begrepp inom teknikområdet. Jag visar detta genom att oftast använda begreppen i diskussioner eller skriftligt.
Jag har mycket bra kunskaper om ögat och begrepp inom teknikområdet. Jag visar detta genom att använda begreppen på ett korrekt sätt i diskussioner och skriftligt.
Förmågan att genomföra ett konstruktionsarbete
Du behöver öva på att hitta olika idéer till dina projekt. Våga prova! Din konstruktion av glasögonbågarna är bristfälliga och kan utvecklas. Tänk på att du måste använda verktyg på ett säkert och effektivt sätt.
Du provar möjliga idéer till ditt projekt. Du konstruerar dina glasögonbågar på ett bra sätt. Du använder verktyg på ett säkert och effektivt sätt.
Du prövar och omprövar möjliga idéer till ditt projekt. Du konstruerar dina glasögonbågar på ett utvecklat sätt. Du använder verktyg på ett säkert och effektivt sätt.
Du prövar och omprövar möjliga idéer till ditt projekt på ett systematiskt sätt. Du konstruerar dina glasögonbågar på ett välutvecklat sätt. Du använder verktyg på ett säkert och effektivt sätt.
Förmågan att genomföra noggranna dokumentationer och ritningar
Du behöver träna på att göra skisser och ritningar av dina glasögonbågar som är tydliga och noggranna.
Du gör dokumentationer av dina glasögonbågar med enkla skisser och ritningar. Ritningarna är ofullständiga (t.ex. saknar vissa mått eller brister i noggrannhet.)
Du gör dokumentationer av dina glasögonbågar på ett utvecklat sätt med skisser och ritningar. I din dokumentation synliggör du dina tankar med glasögonbågarna på ett relativt bra sätt (målgrupp, materiallista etc).
Du gör dokumentationer av dina glasögonbågar på ett välutvecklat sätt med skisser och ritningar. I din dokumentation synliggör du dina tankar med glasögonbågarna på ett bra sätt (målgrupp, materiallista etc).
Förmågan att arbeta självständigt och noggrant
Du behöver tänka på att bli mer självständig i ditt arbete. Tänk på att försöka lösa problemen själv innan du frågar om hjälp. Du kan mer än du tror! Tänk på att vara så noggrann du kan!
Du behöver en del stöd i ditt arbete och du arbetar med viss noggrannhet i ditt projekt.
Du arbetar självständigt med ditt arbete och är noggrann i ditt projekt
Du arbetar självständigt med ditt arbete och är mycket noggrann och systematisk i ditt projekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: