Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Metallslöjd, 8-Rös, vt 21

Skapad 2020-03-05 12:03 i Röselidsskolan Lerum
Luffarslöjd, eget arbete
Grundskola 7 – 9 Slöjd
I slöjden arbetar vi i många olika material och provar på olika tekniker. Vi arbetar från idé till färdig produkt och du få träna din kreativitet.

Innehåll

Syfte

Du ska få möjligheter att utveckla dina idéer, fundera över olika lösningar, tillverka föremål och värdera slutresultatet. Detta ger dig möjlighet att väcka din nyfikenhet att utforska och experimentera med olika material och att ta dig an utmaningar på ett kreativt sätt.

I undervisningen ger vi dig förutsättningar att utveckla kunskaper om färg, form, funktion och konstruktion och om hur du kan arbeta med dessa kunskaper.

Du får också kunskaper om din arbetsmiljö och om hur vi ska arbeta för att vara snälla mot miljön.

Centralt innehåll/Uppdraget

Du ska tillverka och redovisa för sina föremål av ståltråd (drömfångare, visp, krokar, kedjor, 2D figurer, ljusstake/korg). Arbetet ska kombineras med andra material så som garn, plast, trä osv.

Arbetet ska utgå från en gammal teknik som kallas Luffarslöjd och Plåtslöjd.

Syftet med uppgiften är att väcka idéer och tankar kring dessa tekniker på såväl ett teoretiskt plan som rent praktiskt. Vid bedömning av uppgiften läggs stor vikt vid din kreativitet samt utförande och finish.

DOKUMENTATION
Varje föremål ska uppvisas och presenteras för läraren samt fotograferas för dokumentation. CLASSROOM är  forum för dokumentation!

 

UNDERVISNING/METODER

Vi kommer att ha olika typer av genomgångar. Du kommer att arbeta praktiskt. Du ska skriva i Classroom  om dina arbetsprocesser, tankar kring dina alsters uttryck och värdera ditt arbete.

Bedömning och redovisning

Bedömning sker under arbetets gång samt efter avslutat arbete enligt Skolverkets matris.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  7-9
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen.
  Sl  7-9
 • Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet.
  Sl  7-9
 • Design, konsthantverk, hemslöjd och andra slöjdformer i det offentliga rummet.
  Sl  7-9

Matriser

Sl
Kunskapskrav Slöjd år 7-9

E
C
A
Slöjdföremål
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa ett slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa ett slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa ett slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Använda redskap
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt och med precision.
Tillvägagångssätt
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven arbetssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven arbetssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven arbetssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Inspirationsmaterial
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv sökt upp.
Kombinera
Eleven kan pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion
Eleven kan pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion
Eleven kan systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Arbetsprocessen
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja arbetssätt som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven arbetssätt som efter någon bearbetning leder framåt
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven arbetssätt som leder framåt
Ge omdömen
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Tolka
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: