Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PROCENT ÅK 9

Skapad 2020-03-05 20:43 i Gemensamt Söderhamns grundskolor Söderhamn
Grundskola F Matematik
När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna förstå och utföra de tre olika sätten att beräkna procent (beräkna andelen, beräkna delen och beräkna det hela), räkna med förändringsfaktor, använda procentberäkningar i olika praktiska sammanhang (t.ex. ränteberäkningar och vid jämförelser), skilja på procent och procentenheter samt räkna med promille.

Innehåll

 

Så här kommer vi att arbeta

 

 • Lärarledda genomgångar av alla delar kombinerat med filmer från www.studi.se.
 • Eget arbete i din bok samt arbetsblad
 • Uppgifter tillsammans både ur boken samt från annat material
 • Diagnos - Repetition - Prov

 

Så här kommer du att bedömmas:

 

 • Hur du tar dig an och löser rutinuppgifter, skriftligt och muntligt - (metoder och begrepp)
 • Hur väl du löser olika problemuppgifter i val av strategi, samt hur du redovisar dem skriftligt och muntligt (resonemang/redogörelser)
 • Hur du visar dina kunskaper vid genomgångar, par-uppgifter, grupp-uppgifter och skriftligt i ditt räknehäfte
 • Hur du visar dina kunskaper vid diagnos och provskrivning

Matriser

Ma
Bedömning Matematik

-
Du är osäker på detta område och har inte visat godtagbara kunskaper varken skriftligt eller muntligt
Nivå 1
På väg mot nivå 2
Visar vid vissa tillfällen kunskaper för nivå 2
Nivå 2
På väg mot nivå 2
Visar vid vissa tillfällen kunskaper för nivå 3
Nivå 3
Problemlösning, förståelse för problemet
 • Ma  7-9
 • Ma  7-9
 • Ma  7-9
Du kan tolka problemet och löser en del av uppgiften
----->
Du kan lösa hela problemet
----->
Du kan lösa hela problemet med en matematisk modell på ett väl genomfört sätt
Metod, kvalitén på metoder och strategier
 • Ma
Du påbörjar en lösning som är korrekt men gör den inte klar
----->
Du använder en lämplig metod för att lösa problemet
----->
Du använder en generell metod för att lösa problemet
Begrepp, förståelse för matematiska begrepp
 • Ma
Du kan använda dig av grundläggande matematiska metoder
----->
Du kan använda dig av olika matematiska metoder och koppla samman två begrepp
----->
Du kan använda dig av olika matematiska metoder och koppla samman flera begrepp
Resonemang, din förmåga att resonera matematiskt
 • Ma
 • Ma
Du kan föra enkla resonemang och förklara resultat
----->
Du kan föra resonemang och förklara resultat
----->
Du kan föra välutvecklade resonemang och beskriva samband i resultatet
Kommunikation, tydlighet i redovisningar och matematiskt språk
 • Ma
 • Ma
Din redovisning omfattar endast delar av uppgiften
----->
Din redovisning omfattar hela uppgiften och ditt matematiska språk är acceptabelt
----->
Din redovisning omfattar hela uppgiften, är väl-strukturerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: