Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk. 1-6

Skapad 2020-03-08 16:17 i Norrtälje grundsärskola Norrtälje
Grundsärskola 1 – 6 Kommunikation Svenska
Svenska åk 1-6 Kommunikation 1-6

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla din 

 •  förmåga att läsa
 • förmåga att förstå och samtala om texters innehåll
 •  din förmåga att skriva meningar med stor bokstav och skiljetecken
 •  din förmåga att skriva en berättelse

Undervisning och arbetsformer

 • samtala om händelser i din vardag.  
 •  läsa och tolka olika sorters texter.
 •  skriva texter för olika syften med hjälp av stödord och tankekartor.
 •  använda olika typer av läromedelsböcker
 •  använda iPad för att läsa och skriva texter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • samspela med andra,
  KOM
 • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
  KOM
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sv
 • skriva texter för olika syften och mottagare,
  Sv
 • söka och värdera information från olika källor.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Kommunikation för olika syften. Lyssna, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål och känslor.
  Sv  1-6
 • Kommunikations- och samtalsregler i olika sammanhang, även i digitala medier. Turtagning, talutrymme, kroppsspråk och mimik.
  Sv  1-6
 • Muntliga presentationer. Hur man genomför presentationer inför grupp. Bilder, digitala medier och verktyg samt annat som kan stödja presentationer.
  Sv  1-6
 • Skriftspråkets uppbyggnad. Mellanrum mellan ord, stor bokstav och punkt.
  Sv  1-6
 • Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med bildstöd och talsyntes kan användas när man skriver.
  Sv  1-6
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-6
 • Informationssökning i böcker och på webbplatser för barn.
  Sv  1-6
 • Grundläggande kommunikativa mönster och strukturer, turtagning, att initiera och avsluta samspel eller samtal.
  KOM  1-3
 • Kommunikation i olika sammanhang, till exempel under raster eller med digitala verktyg.
  KOM  1-3
 • Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka elevens kommunikation.
  KOM  1-3
 • Bokstavsformer och ljud utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  KOM  1-3
 • Grundläggande kommunikativa mönster och strukturer, turtagning, att initiera, upprätthålla och avsluta samspel eller samtal.
  KOM  4-6
 • Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  KOM  4-6
 • Bokstavsformer och ljud utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  KOM  4-6
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  KOM  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra.
  KOM  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att lyssna på andra och medverka i att ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
  Sv  E 6
 • I samtalen bidrar eleven till att använda olika kommunikations- och samtalsregler.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven medverka i att planera och genomföra enkla muntliga presentationer.
  Sv  E 6
 • I arbetet med presentationerna medverkar eleven i att välja och använda något verktyg.
  Sv  E 6
 • Eleven kan med stöd av bilder skriva ord och meningar.
  Sv  E 6
 • Dessutom medverkar eleven i att skriva och strukturera texter genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt.
  Sv  E 6
 • Eleven kan medverka i att skriva för hand och på dator och i att använda digitala skrivverktyg.
  Sv  E 6
 • Eleven kan medverka i att hämta information från givna källor och bidrar till resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6

Matriser

Sv KOM
Svenska grundsärskolan åk. 1-6

Genomgått
ämnesområde
Samtala
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att lyssna på andra och medverka i att ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att lyssna på andra och på ett delvis fungerande sätt ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att lyssna på andra och på ett väl fungerande sätt ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor
Kommunikations- & samtalsregler
I samtalen bidrar eleven till att använda olika kommunikations- och samtalsregler.
I samtalen använder eleven olika kommunikations- och samtalsregler med viss säkerhet.
I samtalen använder eleven olika kommunikations- och samtalsregler med säkerhet.
Muntliga presentationer
Dessutom kan eleven medverka i att planera och genomföra enkla muntliga presentationer.
Dessutom kan eleven planera och genomföra enkla muntliga presentationer på ett delvis fungerande sätt.
Dessutom kan eleven planera och genomföra enkla muntliga presentationer på ett väl fungerande sätt.
Använda verktyg
I arbetet med presentationerna medverkar eleven i att välja och använda något verktyg.
I arbetet med presentationerna väljer och använder eleven något verktyg på ett delvis ändamålsenligt sätt.
I arbetet med presentationerna väljer och använder eleven några verktyg på ett ändamålsenligt sätt.
Skriva
Eleven kan med stöd av bilder skriva ord och meningar.
Eleven kan skriva texter med flera meningar samt skriva texter till bilder så att text och bild samspelar.
Eleven kan skriva texter med handling och tydligt innehåll.
Strukturerade texter
Dessutom medverkar eleven i att skriva och strukturera texter genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt.
Dessutom strukturerar eleven texterna på ett delvis fungerande sätt genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt.
Dessutom strukturerar eleven texterna på ett väl fungerande sätt genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt.
Skriva för hand & på datorn
Eleven kan medverka i att skriva för hand och på dator och i att använda digitala skrivverktyg.
Eleven kan skriva för hand och på dator och använder digitala skrivverktyg på ett delvis ändamålsenligt sätt.
Eleven kan skriva för hand och på dator och använder digitala skrivverktyg på ett ändamålsenligt sätt.
Hämta information
Eleven kan medverka i att hämta information från givna källor och bidrar till resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt hämta information från givna källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt hämta information från givna källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.

Sv KOM
Bedömningsmatris - Kommunikation

Kommunikation

 • KOM   9   Eleven kan initiera och avsluta kommunikation och uttrycker egna behov och känslor i kända sammanhang och miljöer.
 • KOM   9   Eleven tolkar andras avsikter och visar det genom att samspela i kommunikationen.
 • KOM   9   Eleven reagerar igenkännande på språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser.
 • KOM   9   Eleven kan på olika sätt söka elevnära information om vad som ska hända och vad som har hänt.
 • KOM   9   Dessutom deltar eleven i att använda kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
 • KOM   9   Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Socialt samspel
Du kan ge respons på given kontakt
Du kan ta initiativ till kontakt med vuxna och barn
Du kan samspela med vuxna och barn. Du kan ta emot och ge fysisk kontakt.
Du kan avväga närhet och distans. Du kan upprätthålla kontakt och återknyta kontakt. Du kan vistas i grupp.
Du kan leka med andra, både vuxna och barn. Du kan invänta din tur och du kan följa regler. Du har förståelse för grundläggande kommunikativa mönster och strukturer.
Kommunikations- färdigheter
Du kan påkalla uppmärksamhet på ditt eget sätt.
Du kan svara ja eller nej.
Du kan uttrycka egna känslor, behov och önskningar.
Du kan ställa frågeord, t.e.x när, var och hur. Du kan använda jag vill, jag ska, jag är.
Du kan återge en upplevd händelse samt beskriva bilder och föremål.
Läsa
Du kan med hjälp tolka symboler/objekt.
Du kan känna igen ditt namn och ordbilden.
Du kan känna igen ordbilder och bokstäver.
Du kan koppla ihop bokstav med fonem samt ljuda enstaka ord.
Du kan läsa enkel text med förståelse.
Skriva
Du kan med hjälp spåra vänster - högerriktning.
Du kan skriva efter mall med hjälpmedel. Du visar intresse för att skriva.
Du kan skriva vissa bokstäver samt ditt namn.
Du kan skriva alla bokstäver samt korta ord.
Du kan skriva dikterade ord, du kan skriva egna meningar.
Språkförståelse
Du kan tolka enkla gester och mimik med stöd.
Du kan kategorisera känslouttrycken glad och ledsen. Du kan följa enkla instruktioner tex sitt, stå, hoppa.
Du kan förstå funktionen av olika föremål och bilder.
Du kan svara på frågor. Du kan använda ord/tecken/bilder som är viktiga i din närmiljö.
Du kan tillgodogöra dig sagor, berättelser och media.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: