Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä Vt-20 åk 7 Slöjd, yllebroderi med Graffiti tatuering. MF/MB.

Skapad 2020-03-09 11:59 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
LPP, Sittdyna, yllebroderi med Graffiti tatuering, Tema respekt! Åk 7.
Grundskola 7 Slöjd
Sittdyna, yllebroderi med Graffiti tatuering Tema respekt!

Innehåll

Sittdyna, yllebroderi med Graffiti tatuering

Mål för elev

 • Utveckla förmågan att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.
 • Utveckla förmågan att välja och motivera tillvägagångssättet i slöjdarbetet utifrån syftet och arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter.
 • Utveckla förmågan att analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp.

Innehåll

Slöjdarbetets olika delar:

 • idéutveckling, övervägande, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
 • Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etniskt och kulturellt identitet. 
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet.

Genomförande

 • Skissa på en på en sittdyna med Yllebroderi med med tema respekt, "Graffiti tatuering" .
 • Skissa och formge en sittdyna utifrån "tema respekt" . 
 • Välj dekoration utifrån "tema respekt" det ska finnas minst en hand eller flera på sittdynan.
 • Du kommer att arbeta med materialet ull i tyg och garn.
 • Utveckla och genomföra det praktiska arbetet genom att brodera utifrån tema respekt, Graffiti tatuering
 • Dokumentera arbetet med bilder och text vid 2 tillfällen, innan utvecklingssamtal och efter arbetet är slutfört, på unikum/lärlogg/ämne - slöjd 
 • Arbetet kommer att pågå under en termin.

Bedömning

 • Förmågan att Formge och Framställa, en sittdyna genom yllebroderi.
 • Förmågan att välja och motivera tillvägagångssättet utifrån syftet med arbetet.
 • Förmågan att analysera och värdera arbetsprocessen med slöjdspecifika begrepp.

Kursplanemål

Syftet med undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förmågan att

 • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet, och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp,

Matriser

Sl
Bedömningsmatris Slöjd åk 7-9 Järnåkraskolan

Rubrik 1

OM MATRISENS FÄLT INTE ÄR IFYLLDA ... kan det bero på två saker. Antingen har vi inte arbetat med förmågan ännu eller har eleven inte visat tillräckliga kunskaper. I det senare fallet skriver ämnesläraren en kommentar i kommentarsfältet nedan. Siffrorna till vänster i matrisen hänvisar till målen i kursplanens syfte ovan.
E
C
A
1
Eleven kan formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån ...
instruktioner
instruktioner och delvis egna initiativ
instruktioner och egna initiativ
1
Eleven kan använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ...
i huvudsak fungerande sätt
ändamålsenligt sätt
ändamålsenligt sätt med precision
2
Eleven kan välja tillvägagångssätt och i slöjdarbetet ... ... med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och utifrån kvalitets- och miljöaspekter
bidra till att utveckla idéer
utveckla idéer
utveckla idéer ... och sådant som eleven själv har sökt upp
2
Eleven kan i arbetsprocessen kombinera material och hantverkstekniker kan med hänsyn till föremålens form och funktion genom att …
pröva
pröva och ompröva
systematiskt pröva och ompröva
3
Eleven kan använda slöjdspecifika begrepp och visa på samband mellan form, funktion och kvalitet samt ge omdömen om arbetsprocessen som är …
enkla
utvecklade
välutvecklade
4
Eleven kan tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck samt föra ... ...med kopplingar till trender och traditioner i olika kulturer
enkla resonemang
utvecklade resonemang
välutvecklade resonemang
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: