Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Filmskapande Vänskap

Skapad 2020-03-09 15:21 i Västra Ramlösa skola Helsingborg
Grundskola F
I en grupp om 4 kommer du att arbeta med att skapa en film som handlar om vänskap och konflikter. Du kommer tillsammans med dina kamrater komma överens om vad filmen ska handla om och jobba på en grundligt utformad skiss och planera upp filmen i olika scener. När planeringen är gjord kommer ni att få repetera scenerna och arbeta med att spela in den på iPad och klippa ihop scenerna med appen iMovie. Filmen kommer att publiceras på Unikum.

Innehåll

 • Du kommer att arbeta i en 4:a grupp och komma överens om en handling och få arbeta med följande frågor: 
 1. Vad ska filmen handla om?
 2. Vad ska hända i filmen: Början - mitten - slut?
 3. Hur många scener kommer det finnas i filmen?
 4. Vem ska ha vilken roll?
 5. Vem filmar i de olika scenerna och vem är skådespelare?
 6. Vilka kläder ska vi ha på oss?
 • Du kommer att få arbeta med värdegrundsarbete 
 • Du kommer att få arbeta med början - mitten - slut genom att göra en grundlig planering om filmen där scenerna ska ritas/ skrivas upp
 • Du kommer att arbeta med din kreativitet och fantasi
 • Du kommer att få arbeta med att reflektera om vad vänskap innebär 
 • Du kommer att få träna på att arbeta med innehållet i filmen genom att repetera och träna inför filmningen
 • Du kommer att få arbeta IKT där du arbetar både med att filma och sedan klippa in olika scener i appen Imovie

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Lgr11  -
 • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
  Lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Lgr11  -
 • Tolka och samtala om innehåll och budskap i olika estetiska uttryck.
  Lgr11  -
 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
  Lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Lgr11  -
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, rättvisa och könsroller.
  Lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: