Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapande

Skapad 2020-03-10 07:36 i Gemensamt i Ludvika Ludvika
Projekt vår närmiljö
Förskola
Barnen ska få uttrycka sig, kommunicera och reflektera med andra med hjälp av olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.

Innehåll

 

Var är vi? Vi pedagoger är medvetna om barnens behov av att få experimentera och uttrycka sig i olika skapande former. Vi har sett att barnen gärna deltar i våra planerade aktiviteter när det gäller att måla, rita, klippa och klistra m.m. Vi har också uppmärksammat att några av barnen behöver träna mer på att tex klippa för några är osäkra och vill gärna ha hjälp och stöd av någon vuxen.

 

Vart ska vi? Barnen ska få uppleva flera olika skapande former tex drama som vi inte har arbetat med så mycket med än och musik där vi kan träna på att hitta olika sorts rytmer tillsammans. Vi ska också erbjuda möjlighet att röra sig i tex dans på ett roligt och lustfyllt sätt. När barn skapar tillsammans och gör olika aktiviteter tränar de på samarbete, turtagning, kommunikation, att uttrycka sig, våga ta för sig, så att deras egen självbild växer och att deras tro på sig själva ökar. Vi ser över lärmiljön i vår skapande hörna så att den lockar och inspirerar barnen mer och gör materialet mer tillgängligt för dem. Vi pedagoger försöker att tillhandahålla ett brett utbud av olika sorters material av både gammalt och nytt och försöker att återbruka det material som går.

  


Hur gör vi? Vi lyssnar in barnens intressen och är lyhörda för deras önskemål. Vi fortsätter att dela in barngruppen i mindre grupper för att varje barn ska få ta mer plats och synas. Vi pedagoger är närvarande med barnen och utforskar tillsammans med dem och ställer utmanande frågor för att öka deras lärande. Under aktiviteten dokumenterar vi med hjälp av vår Ipad som vi sedan reflekterar över tillsammans med barnen. Dansen och rytmiken kan vi få in i vår rörelseaktivitet.

 

Hur blev det?

Vi upplevde att barnen blev mer nyfikna och visade mer intresse för våra skapande aktiviteter. Barnen blev mera motiverade och kreativa i och med förändringen vi gjorde i vår skapande hörna. Det märkte vi på det sättet att barnen själva började ta för sig mer av materialet för att skapa det som de själva ville tillsammans med kompisar.

 

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: