Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prio 9 Vårterminen Repetition 10d

Skapad 2020-03-10 09:44 i Läroverket Hudiksvall
Grundskola 9 Matematik
Planering för vårens arbete i matematik. Vi jobbar aktivt för att du ska nå det mål du vill i matematik. Det kommer att bli individuellt arbete, eget ansvar men också gemensamma genomgångar och problemlösning.

Innehåll

CENTRALT INNEHÅLL - (klicka)

Detta är en planering för tiden då vi repeterar inför nationella proven. I planeringen ser du exakt vad som förväntas att du jobbar med under de lektioner och veckor vi har kvar. Det är viktigt att du håller planeringen och pratar med Kathrin ifall du inte lyckas håller den. Det är bra att använda tid hemma att titta på filmer eller jobba med arbetsblad ifall du är hemma och har arbetsbladen i skolan.

 


Vi kommer att jobba med dessa områden:

Under varje rubrik finns filmade genomgångar, arbetsblad, m.m. Klicka på rubriken.

För att se din personliga planering får du gå in på uppgiften som finns i anknytning till denna planering


Bedömning - vilka kunskapskrav kommer att bedömas?


Metod

 • Hur väl metoden är anpassad till uppgiften/situationen
 • Hur väl eleven genomför metoder och beräkningar
 • Hur utvecklingsbara elevens metoder är
 • Hur väl eleven hanterar olika hjälpmedel 

Begrepp

 • Hur väl eleven använder olika begrepp
 • Kvaliteten på elevens beskrivningar av olika matematiska begrepp och hur eleven då använder olika uttrycksformer
 • I vilken grad eleven visar kunskap om relationer och samband mellan olika matematiska begrepp

Resonemang

 • I vilken grad eleven ställer och besvarar frågor med matematiskt innehåll
 • I vilken grad eleven följer, framför och bemöter matematiska resonemang
 • Kvaliteten på elevens matematiska resonemang (motiveringar och argumentationer)

Kommunikation

 • Kvaliteten på elevens beskrivningar och redogörelser både muntligt och skriftligt
 • Hur väl eleven använder matematikens uttrycksformer 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: