Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Salladsbestick

Skapad 2020-03-10 13:25 i Högalidsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Slöjd
Formgivning av salladsbestick

Innehåll

 

Arbetsområde åk 8

 

 

 

Formgivning av salladsbestick

 

 

 

Syfte och innehåll

 

Genom undervisningen får du en möjlighet att utveckla din förmåga att:

 

·         Formge och framställa föremål i koppar med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverksmetoder.

 

·         Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets-och miljöaspekter.

 

·         Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp.

 

·         Tolka slöjdföremåls estetiska kulturella uttryck.

 

 

 

Lärandemål konkret

 

·         Följa en arbetsbeskrivning

 

·         Dokumentera och utvärdera ditt arbete i skrift som sedan läggs i din mapp.

 

·         Utvecklar din förmåga att lösa problem.

 

·         Utvecklar kunskaper i olika hantverk och förmågan att arbeta med olika material och uttrycksformer.

 

 

 

Undervisning

 

Så här arbetar vi:

 

·         Genomgång i grupp

 

·         Individuell genomgång vid behov

 

 

 

 

 

Till din hjälp har du:

 

·         Din lärare under och efter lektionstid

 

·         Förlagor att inspireras av

 

 

 

Bedömning

 

Vad jag tittar på vid bedömning är:

 

·         Planering och utvärdering av din process

 

·         Formgivning av ditt arbete

 

·         Dina förslag till förändring och lösning på problem

 

·         Dokumentation och utvärdera i text och bild digitalt

 

·         Förmågan att arbeta självständigt

 

·         Komma med egna förslag till val av teknik, verktyg och ytbehandling som är anpassat för ändamålet

 

·         Hur du kan använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert sätt

 

·         Det är dina egna idéer, som så långt som möjligt, skall vara grunden i din utveckling i slöjd. Dessa idéer, skall du kunna planera, genomföra och utvärdera.

 

 

 

                               Pedagogisk planering *Trä och –metallslöjd* Högalidsskolan

 

Salladsbestick

 

 

 

·         Gör flera skisser, minst två, på dina salladsbestick

 

·         Välj ut en av skisserna och gör en ritning på hur dina bestick ska se ut.

 

·         Rita upp metalldelen på ett papper, gärna flera gånger så att du vet hur stor din metalldel till besticken kommer att se ut. Tänk på att göra två!!

 

·         Klipp ut och limma fast på metallbitarna.

 

·         Såga ut metalldelen, se till att du har bytt till sågblad för metall.

 

·         Sätt fast i filklämma

 

·         Fila med en metallfil, var noga, när du filar metall så får kanterna något som kallas för ”grader”, dessa ska bort. Runda av alla vassa hörn och kanter. Avsluta med trollull.

 

·         Driv metallen i skålform till lätt rundning. Använd drivhammarens runda sida.

 

·         Planera metallens utsida med faff och drivhammarens platta sida.

 

·         Körna och borra hål där du ska nita.

 

·         Rita mall till handtagen, rita på, såga, raspa, fila och slipa dem noga.

 

·         Rita ut längden på metall ”tungan” på ditt handtag och markera borrhålen.

 

·         Borra två hål där metalldelen ska sitta.

 

·         Du ska nu såga ut för metallen så att den ligger dikt an med trädelen, fråga om hjälp om du behöver. Tänk på att niten har en viss längd och måste komma igenom på andra sidan.

 

·         Nita ihop metallen med trähandtaget.

 

·         Olja in trädelarna

 

 

 

 

 

Lycka Till 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: