Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prio7, Kap.4 Bråk och procent

Skapad 2020-03-10 13:31 i Iggesunds skola Hudiksvall
Grundskola 7 Matematik
Tal i bråkform användes långt innan man kunde räkna med decimaltal.

Innehåll

Centralt innehåll

Bråk och Procent. Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer. Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalfarm vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder. Metodernas användning i olika situationer. Procent för att uttrycka förändring samt beräkningar med procent i vardagliga situationer inom olika ämnesområden

Veckoplanering med länkar

Begrepp

 • bråk
 • täljare
 • nämnare
 • bråkform
 • blandad form
 • likvärdiga bråk
 • förlänga bråk
 • förkorta bråk
 • enklaste form
 • procent
 • procentform
 • decimalform
 • andel
 • delen
 • det hela

 

Metoder, Elevens mål

 • förstå orden täljare, nämnare och bråk, likvärdiga bråk
 • växla mellan blandad form, bråkform, decimalform samt procentform
 • addera och subtrahera bråk
 • multiplikation av bråk och heltal
 • jämföra storleken på olika bråk
 • beräkna andelen
 • räkna med procentUndervisningens innehåll, (arbetssätt, arbetsformer)

 • Gemensamma genomgångar
 • Enskilt arbete
 • Problemlösning (EPA, enskilt, par, alla)
 • Gruppdiskussioner
 • Prov/läxor/självbedömningBedömning av förmågor/kunskaper grundar sig på

se elevmatris

 

Hur ska du visa vad du har lärt dig?

- Att skriftligt kunna förklara de matematiska begreppen vid prov

- Att muntligt/skriftligt redovisa någon problemlösningsuppgift

- Att muntligt/skriftligt kunna redovisa en fördjupningsuppgift

Uppgifter

 • TEST

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: