Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap åk 4

Skapad 2020-03-10 16:02 i Olovslundsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 Samhällskunskap
Samhällskunskap i åk 4 handlar om hur vi lever tillsammans. Vad skulle livet vara utan vänner och familj? Troligtvis ganska trist. Nästan lika trist skulle det vara om alla var lika. Samhälle betyder att hålla samman och du hör ihop med många människor på olika sätt. Vi behöver hjälp och omtanke från andra, precis som vi vill kunna hjälpa andra. Hur skapar vi ett samhälle där vi fungerar bra tillsammans och där vi tillåter varandra att vara olika?

Innehåll

 

Vad ska vi arbeta med?

Samhällskunskap i åk 4 handlar om hur vi lever tillsammans – i våra familjer, i skolan och i staden där vi bor. Undrar du vad du kan göra för att få ett bra samhälle att leva i? Hur påverkar samhället dig?

 

Hur ska vi arbeta?

Tillsammans ska vi läsa i vårt läromedel Puls, diskutera innehållet, ta ställning till olika dilemman och se på kortare filmer.

Vad ska du lära dig?

 

Familj och vänner:                                                                                                           
* Hur vi kan leva tillsammans på olika sätt. 

 

*Vad måste vi ta hänsyn till när vi är tillsammans med andra?

 

* Hur kan barn få hjälp om familjen har problem.                                                                                     
* Hur kan vi dela på arbetsuppgifterna hemma. 

 

Skolan:

 

* Få en inblick vad skolan innebär och varför man går i skolan                                                                                            
* Vem bestämmer i skolan.
* Lära sig elevers skyldigheter och rättigheter. 

 

*Var kan man få hjälp om man får problem i skolan.    

 

Du har rätt att vara dig själv:
* Vad är mobbning?
* Hur är det att vara mobbad?
* Vad kan man göra för att motverka mobbning?

 

* Lära dig mer om fördomar och rasism.

 


 Följande centrala begrepp kommer vi att arbeta med:

 

·         Individer, grupp och familj

 

·         Könsroller och sexualitet

 

·         Jämställdhet

 

·         Mobbning och utanförskap

 

·         Skola och samhälle

 

·         Kränkning, diskriminering och skolplikt

 

·         Adoption

 

 

 

Hur ska du visa att du lärt dig?

·         Deltar aktivt under lektioner och delar med mig av tankar

·         Gör läxor, inlämningsuppgifter och avstämningar i Forms.

Matriser

Sh
Samhällskunskap åk 4

Nivå 2
Godtagbara kunskaper
Nivå 1
Behöver kompletteras
Nivå 3
Mer än godtagbara
Ord och begrepp
Du behöver utveckla ditt språk och öva mera på ord och begrepp som tillhör arbetsområdet
Du förstår flera av de ord och begrepp som vi jobbat med under det aktuella arbetsområde. Du kan kan använda några av dessa i meningar.
Du förstår de flesta av de ord och begrepp som vi jobbat med under det aktuella arbetsområde. Du kan även använda dessa i meningar.
Kunskaper och resonemang
Du behöver förbättra dina kunskaper om hur olika familjer kan se ut, hur vänner ska vara och olika barns förutsättningar i världen. Du behöver utveckla en förståelse för att människor är olika och att alla människor är lika mycket värda. Du behöver öva på att föra enkla resonemang om hur olika familjer kan se ut.
Du har grundläggande kunskaper om hur olika familjer kan se ut, hur vänner ska vara och olika barns förutsättningar i världen. Du har grundläggande kunskaper att människor är olika och att alla människor är lika mycket värda. Du visar detta genom att föra enkla resonemang, muntligt eller skriftligt, om hur olika familjer kan se ut.
Du har goda kunskaper om hur olika familjer kan se ut, hur vänner ska vara och olika barns förutsättningar i världen Du har goda kunskaper om människor lika värde. Du visar detta genom att på ett utvecklat sätt att föra resonemang om hur olika familjer kan se ut. Du gör detta genom olika exempel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: