Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska 7 veckor planering- VT20, V.17-22

Skapad 2020-03-11 11:11 i Modersmålsenhet - GY Norrtälje
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Under de här veckor kommer vi att fortsätta jobba med böcker "Lengua 3" samt olika texter och litteratur anpassande till elevernas ålder.

Innehåll

Syfte

 •  Eleverna ska utveckla kunskaper i och om sitt modersmål
 • Eleverna ska utveckla sitt tal – och skriftspråk så att de kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften
 • Eleverna ska utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter
 • Eleverna ska utveckla sina kunskaper om kulturer och samhällen där modersmålet tala

 

Under de här veckor kommer vi att fortsätta jobba med bocken Lengua 3 samt olika texter och litteratur anpassande till elevernas ålder.

 

Veckan 17

 

Vi fortsätter jobba med kapitel 6. Den här vecka kommer vi att prata om rättstavning och vokabulär.

 

Mål: Att lära dig hur skriver man orden med ce, ci, och za, zo, zu. Inom vokabulär kommer du att lära dig att bilda sammansatta ord och leta efter substantiv och adjektiv i ordboken.

 

Uppgifter: 15-21  sidor 82-83 (rättstavning och vokabulär).

 

 

 

Veckan 18

 

Vi fortsätter med kapitel 6. Vi kommer att jobba med att läsa och skriva.

 

Mål: Att lära dig att skriva ett e-postmeddelande och idenfierar dess delar.

 

Uppgifter: 29 -32  sidor 85-86 (Läsa och skriva).

 

 

 

Vecka 19

 

Vi fortsätter med kapitel 6. Vi fortsätter jobba med att läsa och skriva.

 

Mål: Att lära dig att skriva ett e-postmeddelande och identifierar dess delar.

 

Uppgifter: 33-35 sidan 86 (Läsa och skriva).

 

 

 

 

Vecka 20

 

Vi gör en gen rep till kapitel 6 (El duende de las palabras). Eleverna kommer att träna sin läsförståelse färdighet.

 

Uppgifter: 1-3 sidan 87

 

 

 

Vecka 21

 

Den här veckan kommer du att skriva proven om kapitel 6 (Sintayehu).

 

Mål: Utvärdera den som du har lärt dig under den här kapitel.

 

Uppgifter: skriftlig prov.

 

 

 

Vecka 22

 

Under de här 2 veckor kommer ni att läsa en text som heter Charlie y la fabrica de chocolate. Eleverna ska svara på frågorna och göra olika uppgifter om detta. Ni kommer att träna läsförståelse samt grammatik.

 

Mål: Att lära dig analysera olika texter och förbättra minnen.

 

Uppgifter: Svara på frågorna.

 

 

 

Jag kommer att kontinuerligt bedöma följande:

 • Din förmåga att tala och kommunicera på spanska.
 • Din användning av ordförrådet
 • Din förmåga att förstå när spanska talas.
 • Din förmåga att förstå spanska texter.
 • Din förmåga att sammanfatta textens innehåll.
 • Din förmåga att skriva på spanska.
 • Din förmåga att använda grammatiska regler
 • Din förmåga att resonera kring textens innehåll.             
 • Kunskap om kultur och samhälle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Cap. 6 Sintayehu

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
  Ml  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  4-6
 • Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  4-6
 • Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med visst flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier.
  Ml  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Ml  E 6
 • Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag uttrycka sig enkelt i skrift med viss språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp.
  Ml  E 6
 • Eleven använder då med viss säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Ml  E 6
 • Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett enkelt sätt.
  Ml  E 6
 • I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Ml  E 6
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår med viss tydlighet.
  Ml  E 6
 • Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med relativt gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier.
  Ml  C 6
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse.
  Ml  C 6
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar föra utvecklade och underbyggda resonemang om texternas tydligt framträdande budskap.
  Ml  C 6
 • Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag uttrycka sig utvecklat i skrift med relativt god språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp.
  Ml  C 6
 • Eleven använder då med relativt god säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Ml  C 6
 • Eleven kan med ett ändamålsenligt ord- och begreppsförråd på samtala om bekanta ämnen ett utvecklat sätt.
  Ml  C 6
 • I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl.
  Ml  C 6
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår med relativt god tydlighet.
  Ml  C 6
 • Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, använda lässtrategier.
  Ml  A 6
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
  Ml  A 6
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar föra välutvecklade och underbyggda resonemang om texternas tydligt framträdande budskap.
  Ml  A 6
 • Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag uttrycka sig välutvecklat i skrift med god språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp.
  Ml  A 6
 • Eleven använder då med god säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Ml  A 6
 • Eleven kan med ett ändamålsenligt och effektivt ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett välutvecklat sätt.
  Ml  A 6
 • I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
  Ml  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: