Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsprojekt Lex bok

Skapad 2020-03-11 20:16 i Björkvallsskolan Uppsala
Grundskola 8 Svenska
Vi ska under några veckor framöver läsa och prata om boken "Lex bok" av Sara Kadefors. Samtidigt läser vi om dramatik och film och avslutar genom att knyta ihop de båda delarna.

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta:

Under några veckor kommer vi att arbeta med Lex bok, skriven av Sara Kadefors. Uppstarten består i att arbeta kring sociala medier och internet samt skriva och diskutera frågor relaterade till några av de teman som finns i boken.

I samband med att du läser boken kommer du att skriva läslogg och diskutera olika frågor i grupper. Efter varje avsnitt du har läst ska du skriva i din enskilda läslogg. Läsloggen skrivs digitalt (eller analogt) för att jag som lärare ska kunna följa din förståelse och det gruppen diskuterat. Diskussionerna hålls en gång i veckan.

Läsloggen kommer att fungera som underlag för bedömning men du kommer också att få en avslutande uppgift (i form av en resonerande text) där du kan ha med dina läsloggar som stöd för uppgiften. Boken får också tas med vid uppgiften.

Du kommer också att läsa om teaterns historia och några utdrag ur pjäser typiska för olika epoker. I samband med detta övar du även studieteknik på olika sätt och gör ett prov utifrån dina anteckningar. 

Du kommer dessutom att lära dig lite om filmens historia, hur film är uppbyggd och hur filmspråk används för att förmedla en historia.

När du har läst ut Lex bok ska du - tillsammans med några andra i klassen - göra en egen filmsekvens där du iscensätter någon del av boken genom att använda dig av olika filmtricks (bildstorlek, perspektiv, klipp, berättarknep). 

Lässchema Lex bok:

v.11   fram till s. 101

v.12    t.o.m. s. 148   (läslogg 1)

v.13    t.o.m. s. 207

v.16    t.o.m. s. 255   (läslogg 2)

v.17    t.o.m. s. 284

v.18    t.o.m. s. 327   (läslogg 3)

 

Text ur Portal om teaterns historia hittar du i gleerupsportal.se. Du kommer att få en inloggning utskickad så att du kan logga in i läromedlet.

Text ur Portal om filmer (filmspråk, dramaturgiska kurvan m.m.). Här gäller samma som ovan ang. teaterns historia.

När arbetsområdet är avslutat ska du:

- ha läst ut Lex bok och besvarat frågor om innehållet i din läslogg

- ha deltagit i diskussioner kring frågor som rör innehållet i Lex bok

- ha skrivit en resonerande text kring olika ämnen som berörs i Lex bok 

- känna till något om teaterns historia

- kunna analysera en film utifrån "den dramaturgiska kurvan"

- känna till hur filmspråk används för att förmedla en historia

- ha gjort en filmsekvens där du använder dig av olika filmspråk för att förtydliga den historia du vill förmedla

 

Detta kommer att bedömas: Din förmåga att

- läsa och förstå olika typer av texter (skönlitteratur, sakprosa, film)

- formulera dig i skrift (besvara frågor i läslogg, resonera i slutuppgift kring boken, summera texter du läst, besvara frågor om sakprosatexter)

- följa språkliga normer (skrivregler, anpassning till syfte och mottagare)

- delta i samtal 

- kommunicera genom att använda dig av filmspråk

Uppgifter

 • Läslogg 3 - Lex bok (s. 256-327)

 • Frågor till s. 179-187 i Portal (Filmer)

 • Läslogg 2 - Lex bok (s. 139-255)

 • Läslogg 1 - Lex bok (s. 3-138)

 • Läslogg 1 - Lex bok

 • Läslogg 2 - Lex bok

 • Läslogg 3 - Lex bok

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Kunskapskrav svenska åk 7-9

F (insats krävs)
E
C
A
Läsa med flyt
Eleven når ännu inte kraven för E i detta kunskapskrav.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Läsförståelse
Eleven når ännu inte kraven för E i detta kunskapskrav.
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka & resonera om budskap
Eleven når ännu inte kraven för E i detta kunskapskrav.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Skriva texter
Eleven når ännu inte kraven för E i detta kunskapskrav.
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Sammanställningar
Eleven når ännu inte kraven för E i detta kunskapskrav.
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller ut­vecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Kombinera text, estetiska uttryck & medier
Eleven når ännu inte kraven för E i detta kunskapskrav.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Samtala & diskutera
Eleven når ännu inte kraven för E i detta kunskapskrav.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: