Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Cirkus Bryggans fritids

Skapad 2020-03-12 11:03 i Västervångskolan F-9 Trelleborg
Grundskola F – 6
Vi tränar på olika cirkuskonster.

Innehåll

 

Elevgruppens behov? ( Identifiera elevernas behov gör en nulägesanalys.)  

Eleverna behöver prova på olika aktiviteter.

 

Mål  (utvärderingsbart, kopplat till lärandet, ej aktivitet)

Allsidig rörelse i olika miljöer.

 

Syfte (utvärderingsbart, kopplat till lärandet, ej aktivitet)

 Utmana eleverna till att prova nya aktiviteter.

 

Hur ska vi arbeta/organisera? Vilka aktiviteter?  

 I små grupper får eleverna prova på olika cirkusaktiviteter så som hänga i ringar, slå kullerbytta, snurra tallrikar på pinne, jonglera, balansera bollar på pannan.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
  Lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Lgr11
 • Centralt innehåll
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Lgr11  -
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Lgr11  -

Matriser

LGR11 - KAPITEL 4 FRITIDSHEM

Vilka förmågor ska utvecklas? Genom undervisningen i fritidshemmet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
Markera en eller flera av förmågorna...
...pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
...ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
...skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta med ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
...kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
...skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
...utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle,
...röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: