Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte Direkt år 7, kapitel 5, procent

Skapad 2020-03-12 11:40 i Testskolan Öckerö Öckerö
Utgångspunkt i Matte Direkt 7, tredje upplagan.
Grundskola 7 Matematik
Procent och procenträkning använder man nästan överallt i samhället. Till exempel när man vill presentera jämförelser och undersökningar i tidningar och tv, när man vill locka kunder med ännu billigare priser, eller när man pratar om ekonomi i olika sammanhang.

Innehåll

Kapitlet om procent hittar du på sidorna 190-227 i matteboken. Vi arbetar med kapitlet vecka 12-19

Mål

När du arbetar med det här kapitlet får du lära dig att:

 

film med tips på metoder: http://ulfvilhelm.se/7kap4/7kap4_4/7kap4_4v1/7kap4_4v1.mp4

Begrepp

Dessa begrepp ska du känna till:

 • procent
 • andel
 • del
 • det hela
 • bråkform
 • procentform
 • decimalform

Undervisning

I undervisningen kommer vi att:

 • ha muntliga genomgångar.
 • praktisk övning
 • diskutera i par och gemensamt i klassen
 • arbeta i matteboken både enskilt och gemensamt.

Bedömning

Du kommer få möjlighet att visa dina kunskaper genom:

 • ett aktivt deltagande i samtal, diskussioner och övningar
 • ett aktivt deltagande på lektioner
 • två skriftliga prov

Diagnos görs vecka 18

Prov: 

6-7 maj

 

Arbetsschema

https://docs.google.com/document/d/1RVbKKT9cAxY5tVZKY1n33iZ4YnELRGs14R-eR2AM4c0/edit?usp=sharing

 

 

 

 

Matriser

Ma
Matematik år 7-9

E
D
C
B
A
Begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Metod
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med gott resultat
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med mycket gott resultat
Problemlösning
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Resonemang
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Kommunikation
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: