👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ht-21Vt-22 Pedagogisk planering för Motorik på Snäckan

Skapad 2020-03-12 12:50 i Kastellegården förskola Kungälv
På förskolan Kastanjen arbetar vi utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10. För att kvalitetssäkra detta arbete har vi delat in läsåret i olika fokusområden.
Förskola
Vi har motorik i lekhallen. Vi arbetar med att stärka gruppgemenskapen och rörelseglädjen för att känna tillit till sin kroppsförmåga.

Innehåll

 

 

Varför har vi valt detta innehåll?

Vi vill utveckla motoriken, för att motorik och lärande går hand i hand. Barnen är ofta inte själva medvetna om att de tränar sin motorik och här kan vi pedagoger få in motoriken på ett roligt och lustfyllt sätt.

 

 

Vad vill vi att barnen ska få uppleva?

Syftet med att lägga fokus på motoriken, är att barnen skall få tilltro till sig och sin kropp. Barnen klarar mer än vad man tror bara de får rätt verktyg.

 

Vilken metod använder vi för att skapa bästa tänkbara förutsättning för lärande?

Vi bygger rörelsestationer som balansgång, hoppa på studsmatta, pricka med ärtpåsar med hjälp av en tärning, balansera med boll och ta sig fram på siffror som ligger på golvet. Gunga, klättra upp och hoppa ner från ribbstolen, krypa under och hoppa över hinder.Vi rör oss till musik och byter station med varandra.

Vi jobbar även med gemensamma rörelselekar och samarbetsövningar.

tex jobba med fallskärmen, pomperipossa och bollstopp osv 

 

För vem? Hur ska det dokumenteras?

Vi skapar en lärlogg i Unikum till varje barn som deltar.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18