Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hälsocoach, ergonomi & PT

Skapad 2020-03-12 13:30 i Kungsholmens västra gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola 9 Hälsa Idrott och hälsa
Att sätta sig in i rollen som hälsocoach och PT. träna på förmågan att motivera andra att ändra sina levnadsvanor för att nå en bättre hälsa. Här är ni experter, både på den fysiska träningen och på vad som leder till hälsa.

Innehåll

Syfte:

Att kunna visa på kunskaper om människors hälsa samt hälsorelaterade levnadsvanor och livsvillkor samt vilka konsekvenser de får för hälsa. Att kunna planera, dokumentera och genomföra och utvärdera olika former av hälsoarbete. Visa förmåga att kommunicera och pedagogiskt leda människor.

Samt lära sig om styrketräning  samt hur man ergonomiskt kan anpassa sina rörelser vid styrketräning för att inte slita på kroppen i onödan.

 

Centralt innehåll Hälsopedagogik

-        Planera, genomföra, dokumentera och utvärdera olika former av hälsofrämjande arbete, metoder och aktiviteter samt undersökningar 

-        Kommunicera, samarbeta och samverka inför att möta och pedagogiskt leda människor i olika situationer

 

Centralt innehåll idrott och hälsa:

• Ergonomi: samspel mellan situationens krav och människan utifrån ergonomiska aspekter, till exempel kroppslig balans och lyftteknik.

• Säkerhet i samband med fysiska aktiviteter

• Den fysiska aktivitetens och livsstilens betydelse för kroppslig förmåga och hälsa.

• Idrottsaktiviteter som utvecklar en allsidig kroppslig förmåga.

• Träningsmetoder och deras effekter,

 

 

 

Uppgifter:

Hälsocoach-uppgiften 

PT-uppgiften

 

 

 

 

Att läsa i boken:

 

Hälsopedagogik 

- Kap 7 Hälsopedagogik

- Kap 8 Interaktion och Kommunikation 

 

Idrott och hälsa

- Kap 3 Styrketräning s. 61-66 

- Kap 10 ergonomi 

 

Uppgifter

  • PT-uppgiften Inlämning manus

Matriser

Hal Idr
PT

E
C
A
Ergonomi
Eleven kan översiktligt redogöra för de krav som olika situationer ställer på ergonomisk anpassning av rörelser. Eleven kan med viss säkerhet anpassa sina rörelser ergonomiskt till olika situationer och översiktligt diskutera hur arbets- och studiemiljöer kan anpassas till människan.
Eleven kan utförligt redogöra för de krav som olika situationer ställer på ergonomisk anpassning av rörelser. Eleven kan med viss säkerhet anpassa sina rörelser ergonomiskt till olika situationer och utförligt diskutera hur arbets- och studiemiljöer kan anpassas till människan.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för de krav som olika situationer ställer på ergonomisk anpassning av rörelser. Eleven kan med säkerhet anpassa sina rörelser ergonomiskt till olika situationer och utförligt och nyanserat diskutera hur arbets- och studiemiljöer kan anpassas till människan.
rörelsekvaliteter
Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan
Eleven kan med säkerhet goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan
Eleven kan med säkerhet goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan, även av komplex karaktär
hälsoeffekter
Eleven kan översiktligt och nyanserat beskriva aktiviteternas och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan.
Eleven kan utförligt beskriva aktiviteternas och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan. Beskrivningen innehåller förklaringar med koppling till relevanta teorier.
Eleven kan utförligt och nyanserat beskriva aktiviteternas och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan. Beskrivningen innehåller förklaringar med koppling till relevanta teorier.

Hal Idr
Hälsocoach

Rubrik 1

E
C
A
hälsofaktorer och levnadsvanor
Eleven beskriver översiktligt människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och livsvillkor ur olika perspektiv och aspekter. Eleven ger också exempel på faktorer som påverkar människors hälsa.
Eleven beskriver UTFÖRLIGT människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och livsvillkor ur olika perspektiv och aspekter. Eleven ger också exempel på faktorer som påverkar människors hälsa.
Eleven beskriver UTFÖRLIGT OCH NYANSERAT människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och livsvillkor ur olika perspektiv och aspekter. Eleven ger också exempel på faktorer som påverkar människors hälsa.
planera och genomföra
Eleven planerar, såväl självständigt som i samarbete med andra, uppgifter och aktiviteter utifrån syfte och mål. Utifrån planeringen genomför eleven uppgifterna och aktiviteterna med viss säkerhet
Eleven planerar, såväl självständigt som i samarbete med andra, uppgifter och aktiviteter utifrån syfte och mål. Utifrån planeringen genomför eleven uppgifterna och aktiviteterna med viss säkerhet. Eleven diskuterar utförligt sin egen och andras roll och betydelse samt tar utgångspunkt i det vid sitt eget handlande.
Eleven planerar, såväl självständigt som i samarbete med andra, uppgifter och aktiviteter utifrån syfte och mål. I planeringen identifierar eleven kritiska moment och förebygger hinder som kan uppstå under genomförandet. Utifrån planeringen genomför eleven uppgifterna och aktiviteterna med viss säkerhet samt anpassar vid behov genomförandet till ändrade förutsättningar. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat sin egen och andras roll och betydelse samt tar utgångspunkt i det vid sitt eget handlande.
utvärdera och diskutera
samt använda begrepp.
I arbetet söker och bearbetar eleven med viss säkerhet information från olika källor samt värderar dem med enkla omdömen Eleven utvärderar uppgifterna och aktiviteterna med enkla omdömen utifrån uppsatta mål. I utvärderingen diskuterar eleven översiktligt möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar. Dessutom gör eleven en enkel dokumentation av utförda uppgifter och aktiviteter. I dokumentationen använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp.
Eleven utvärderar uppgifterna och aktiviteterna med nyanserade omdömen utifrån uppsatta mål. I utvärderingen diskuterar eleven utförligt möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar. Dessutom gör eleven en noggrann dokumentation av utförda uppgifter och aktiviteter. I dokumentationen använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp.
Eleven utvärderar uppgifterna och aktiviteterna med nyanserade omdömen utifrån uppsatta mål. I utvärderingen diskuterar eleven utförligt och nyanserat möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar. Dessutom gör eleven en noggrann och utförlig dokumentation av utförda uppgifter och aktiviteter. I dokumentationen använder eleven med säkerhet relevanta begrepp.
Interaktion & kommunikation
Eleven diskuterar översiktligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussionen framför eleven enkla argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. Eleven interagerar, samt kommunicerar med viss säkerhet, i samarbete och möten med människor.
Eleven diskuterar översiktligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussionen framför eleven välgrundade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. Eleven interagerar, samt kommunicerar med viss säkerhet, i samarbete och möten med människor.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussionen framför eleven välgrundade och nyanserade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. Eleven interagerar, samt kommunicerar med säkerhet, i samarbete och möten med människor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: