Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - Procent, kapitel 5, åk 7

Skapad 2020-03-12 14:41 i Långsjöskolan Norrtälje
Grundskola 7 Matematik
Vi stöter ofta på procent i vår vardag, till exempel i affärer, tidningar, TV, i arbetslivet och inte minst i den privata ekonomin. I det här arbetsområdet lär vi oss mer om att räkna med procent.

Innehåll

 

 

Lektionsinnehåll:

*Gemensamma genomgångar och diskussioner

*Arbete enskilt och i par.

*Arbete i bok, arbetsblad och med Ipad. 

 

Bedömning:

*Formativ bedömning: Genom diagnos, Exit tickets och kontinuerligt under lektionerna. 

*Summativ bedömning: delvis på provet, men även dina insatser under lektioner och vid genomgångar tas med i bedömningen. 

 

Vad du behöver kunna:

*Beräkna hur mycket en viss procent av något är

*Göra beräkningar med höjning och sänkning i procent

*Beräkna hur många procent en andel är

*Förstå och använda procent vid jämförelser

*Uttrycka andelar i bråkform, decimalform och procentform

*Beräkna hur mycket 100% är

 

*Begrepp att kunna: Procent, andel, del, det hela, procentform, bråkform, decimalform

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  A 9
 • Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
  Ma  A 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 9
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 9

Matriser

Ma
Matematik-procent

Bedömningsmatris i matematik för arbetsområdet procent

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Kunna räkna ut hur mycket en viss procent av något är.
Kan inte räkna ut hur mycket en viss procent av något är.
Kan göra enkla beräkningar av hur många procent av något är.
Kan göra svårare beräkningar av hur många procent av något är.
Kan använda sig av olika metoder för att göra beräkningar av hur många procent av något är.
Kunna räkna ut procentsatser.
Kan inte räkna ut procentsatser
Kan göra enkla beräkningar av procentsatser.
Kan göra svårare beräkningar av procentsatser.
Kan göra beräkningar av procentsatser i problemlösning och räkna ut procentuell förändring.
Kunna förstå och använda procent vid jämförelser.
Kan inte förstå och använda procent vid jämförelser.
Kan förstå och använda procent vid jämförelser.
Kan i problemlösning förstå och använda procent vid jämförelser.
Kan använda ekvationer för att lösa procentproblem.
Kunna växla mellan procentform, bråkform och decimalform
Kan inte växla mellan procentform, bråkform och decimalform
Kan växla mellan procentform, bråkform och decimalform
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: