Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt skogen Naturförskolan

Skapad 2020-03-12 21:01 i Naturförskolan Tanum
Projekt skogen
Förskola
Hållbar utveckling

Innehåll

Syfte och Mål

Vårt övergripande mål är att barnen ska få ” förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till hållbar utveckling.” Läroplanen för förskolan (Lpfö, 98 rev.10)

Vilka val gör vi på vår förskola som är en hållbar utveckling för oss på Naturförskolan?

Våra metoder

Vi kommer att använda oss av följande metoder:
Vi går till vår uteplats i skogen flera dagar per vecka och den närliggande skogen. 
På tisdagar går 5- års gruppen tillsammans med Charlottenlunds förskola. Musen Rosa Musesson är med i skogen. Vi samtalar om trygghet och trivsel och ex. presenterar oss för varandra.

6- års gruppen går på onsdagar till skogen. 

6- års gruppen tar in läslyftet och inriktning matematik. Matematik promenad, Mulle,Naturboken på IPad.
På vår uteplatsen på gården är de äldsta barnen med och lagar mat på torsdagar , där får barnen lära sig att göra upp eld, klyva ved, tälja grill pinnar. 
Alla barnen äter utomhus vid eldstaden, Grillkåtan eller under taken vid våra altaner.

Miljön ute på gården

Till våren odlar vi i våra pallkragar säsongens grönsaker och kryddor.

Vi skapar med höstlöv, plockar vi löv med barnen och dekorera till vår höstfest, skräplisa var på besök och introducera återvinningsstationen, vi gör en skylt med barnen.

Vi målar med naturmaterial, som blåbär, lingon, mossa, jord, löv.

Vi sorterar sopor, skräp vid vår återvinningsstation

 

Så här ska vi dokumentera barnens lärande?

Vad har vi gjort? Vad har vi lärt oss? Dokumentationen läggs ut i barnens egen personliga lärlogg. Barnen får välja bilder som ska finnas i deras lärlogg och vi pedagoger dokumenterar det som sägs samt så hjälper vi barnen och tillför de rätta begreppen. 

Beskrivning av barnens intresse och behov

Vi ser att barnen får ett lugn i skogen. Det blir andra lekar och en annan arena med naturmaterial. De leker och bygger kojer, klättrar i träd, leker jägare och träden blir drake eller häst.  Vi delar in dem efter ålder, mognad eller intressen i olika grupper under veckan.

 

 

Utvärdering

Vårt mål är att gå till skogen med alla barn i små grupper.

Vi har inte fått till allt det pga nyinskolade barn. Många nya barn i gruppen.

 

Vi kommer att utvärdera/reflektera tillsammans, både pedagoger och barn under projektets gång.

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: