Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi och miljö

Skapad 2020-03-14 09:05 i Björktjära skola F-6 Bollnäs
Grundskola 5 Biologi Kemi
Varför rostar en cykel? Hur kan man bli ren av tvål? Hur kan läsk fräta på tänderna?

Innehåll

Viktiga ord och begrepp: Atomer, baser, fast och flytande, gasform, förångas, grundämne, kemisk förening, kemisk reaktion, kompostera, kondensera, lösningsmedel, syror, utsläpp, återvinna, övergödning

 

Vi ska:

- Arbeta mycket praktiskt med olika experiment och undersökningar

- skriva laborationsrapporter och utvärdera 

- diskutera och resonera tillsammans om olika 

- se filmer och diskutera dessa tillsammans

- undersöka olika ämnens egenskaper

När vi arbetat med detta område kan du:

- ge exempel på några grundämnen

-beskriva vilka olika former ämnen kan vara i

- förklara vad som menas med kokpunkt

- ge exempel på en kemisk reaktion

- förstå vilka sopor som kan återvinnas

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan. Historiska och nutida metoder för att förlänga matens hållbarhet.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: