Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HÅLLFASTA HYLLOR

Skapad 2020-03-14 09:08 i Storkyrkoskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Teknik Matematik
Du ska få konstruera en hållfast hylla med hjälp av kartong. Tänk va bra att vi kan återanvända material för att skapa något nytt och användbart! Bra både för plånbok och miljön.

Innehåll

Vad ska du lära dig?

- att återanvända materialet kartong för att skapa en ny produkt. Produkten ska fungera utifrån vissa kriterier.

- att skapa och följa en ritning och planering

- att arbeta med hållbarhet, stabilitet och funktion

-att dokumnetera erat arbete genom film

-att redigera er film för att kunna presentera arbetsgång och resultat i erat arbete

- att göra och följa en ritning där ni presenterar mått, tankar kring stabilitet och hållfasthet

- att förstå och använda dig av viktiga begrepp kopplade till projektet

 

Hur ska vi lära oss?

- vi ska i grupper om två eller tre bygga en hylla med hjälp av kartong. Den ska byggas utifrån en ritning och vissa kriterier.

- vi ska göra en film. Vi ska vi klippa filmen till  5minuter, där arbete, resultat och reflektioner kommer fram.

 

Viktiga begrepp:

hållfast, stabilitet, funktion, kriterier, tryck, belastning, konstruktion, sammanfoga, balkar, fackverk.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6

Matriser

Ma Tk
Teknik, bild och matematik - hållfasthet åk 4 och 5

Bedömningsmatris – projekt hyllan

E
C
A
Hållfasta konstruktioner LGR 11 E-nivå
Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
I min ritining använder jag några begrepp som visar att jag på ett enkelt sätt tänkt och planerat för att min hylla ska bli så stabil som möjligt.
I min ritining använder jag fler begrepp som visar att jag på ett på olika sätt har tänkt och planerat för att min hylla ska bli så stabil som möjligt.
I min ritining använder jag fler begrepp som visar att jag på ett på ett utvecklat sätt har tänkt och planerat för att min hylla ska bli så stabil som möjligt.
Material LGR 11 E-nivå
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Jag provar att följa min ritning och kan ge förslag på en ny lösning om min idé inte håller. Jag bidrar till gruppens arbete framåt genom att komma med någon idé eller lösning.
Jag provar att följa min ritning och kan ge fler förslag på en ny lösning om min idé inte håller. Jag bidrar till gruppens arbete framåt genom att komma med fler idéer eller lösningar. Jag lyssnar på mina kompisars ideér och hjälper till i bygget med vår hylla.
Jag provar att följa min ritning och kan ge fler utvecklade förslag på en ny lösning om min idé inte håller. Jag bidrar till gruppens arbete framåt genom att komma med fler utvecklade idéer eller lösningar. Jag lyssnar på mina kompisars ideér och hjälper till med att bygga vår hylla.
DOKUMENTATION
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
I vår video visar vi arbetet från start till slutresultat. Vi beskriver arbetet på ett enkelt sätt med hjälp av några viktiga begrepp, bild och tal.
I vår video visar vi arbetet från start till slutresultat. Vi beskriver arbetet med hjälp av fler viktiga begrepp, bild och tal.
I vår video visar vi arbetet från start till slutresultat. Vi beskriver arbetet på ett utvecklat sätt med hjälp av några viktiga begrepp, bild och tal.
matematiken LGR 11 E-nivå
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
I er ritning bidrar du med dina matematiska kunskaper för att beräkna ex. längd och bredd på ett enkelt sätt.
I er ritning bidrar du med dina matematiska kunskaper för att beräkna ex. längd och bredd, djup och skala.
I er ritning bidrar du med dina matematiska kunskaper för att beräkna ex. längd och bredd, djup och skala på ett väl utvecklat sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: