Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rocka sockorna- Allas lika värde

Skapad 2020-03-15 08:36 i Harbo förskola Heby
Förskola
Undervisningen på förskolan fokuserar mycket på att alla är olika men att alla är LIKA MYCKET VÄRDA, en del i undervisningen är att uppmärksamma internationella Downs Syndromdagen 21 Mars

Innehåll

Tema: Rocka sockor

Bakgrund: (Här beskrivs bakgrunden till tema och valda läroplansmålet. Varför har vi valt detta läroplansmål? Var är vi?)

 • Att uppmärksamma allas lika värde trots våra olikheter och visa på

• Att det finns en särskild dag den 21 Mars - Internationella Downs Syndromdagen.

 

Förväntat resultat:  (Här beskrivs det förväntande resultatet. Vart ska vi?)

• Göra barnen uppmärksamma på att det finns något som heter Downs Syndrom och varför vi ”Rockar sockor”

• Föra samtal och diskussioner kring denna dag och vad det innebär att ha Downs syndrom

• Tillsammans med barnen uppmärksamma och samtala om alla människors lika värde

• Visa på att alla förtjänar samma respekt och bemötande

• Vi vill även uppmärksamma fördelen med mångfald och att alla har olika saker att bidra med

• Barnen ska få med sig tankar om människors lika värde samt en förståelse att alla tycker, tänker och gör olika och att det får vara så.

 

 

Utbildning och undervisning: (Här beskrivs arbetet med valda läroplansmål, t ex undervisningsmetoder och aktiviteter. Hur gör vi?)

• Vi rockar sockor under hela veckan, om man vill

• Lyssna på sången ”Rocka Sockorna”

• Titta på filmen om Nathea vars storasyster Noelle  har Downs syndrom

• Titta på filmen om Max som har Downs Syndrom

• Visa olika bilder på personer med Downs syndrom

• Samtala om Downs syndrom och vad det innebär

• Läsa ” kompisboken” Allas lika värde

• Målarbilder på sockor 

Uppgifter:

-se nedan

 

Reflektion/ Analys

Anteckna under arbetets gång.

När temat är över görs en utvärdering. Nådde vi mål och syfte?

Vad kan vi göra annorlunda till nästa gång? Vad kan vi förbättra?

Uppgifter

 • Rocka sockor 14-18/3-21

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: