Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska 2 Centralt innehåll

Skapad 2020-03-16 11:24 i Kattegattgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Svenska

Innehåll

Svenska 2 (SVESVE02)

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 

 • Muntlig framställning av utredande och argumenterande slag i och inför grupp. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar.

 • Uppbyggnad, språk och stil i olika typer av texter samt referat och kritisk granskning av texter. Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter. Normer och stildrag som hör till dessa texttyper. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter.

 • Svenska och internationella författarskap, såväl kvinnliga som manliga, och skönlitterära verk, vilket även inkluderar teater samt film och andra medier, från olika tider och epoker. Dansk och norsk skönlitteratur, delvis på originalspråk. Relationen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling, dvs. hur skönlitteraturen har formats av förhållanden och idéströmningar i samhället och hur den har påverkat samhällsutvecklingen.

 • Skönlitterära verkningsmedel. Centrala litteraturvetenskapliga begrepp och deras användning.

 • Svenska språkets uppbyggnad, dvs. hur ord, fraser och satser är uppbyggda samt hur de samspelar i grammatiken.

 • Språkförhållanden i Sverige och övriga Norden, till exempel språklagstiftning, minoritetsspråk och dialekter.

Uppgifter

 • Analys av Far och jag

 • Argumenterande tal: Språk i Sverige

 • Debattartikel (sv)

 • Skriftlig uppgift: essä

 • Texter till epokerna (uppgift)

 • Ordklassprov - ditt resultat

 • Utvärdering av grupparbete samt redovisning

 • Referat

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: