Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mattraditioner årskurs 8

Skapad 2020-03-16 11:48 i Västervångskolan F-9 Trelleborg
Pedagogisk planering över arbete inom området matkultur.
Grundskola 8 Hem- och konsumentkunskap
Matkulturer och mattraditioner varierar världen över men hur ser det egentligen ut i Sverige? vad har vi för traditioner när det kommer till vår mat?

Innehåll

Syftet med området

Du ska genom detta område få möjlighet att lära dig följande:

* Betydelsen av olika mattraditioner som t.ex uttryck för religiösa föreställningar, praktiska förhållanden, förvaring etc.

* Att ha perspektiv på dagens mattraditioner

* Veta vad t.ex svensk husmanskost är

 * Utveckla kunskaper om maträtter med utländskt ursprung samt.

 * Få kunskap om hur mattraditionerna ser ut i andra länder och hur det påverkar vårt levnadssätt.

Centralt innehåll

Fokus är matkulturer och mattraditioner i världen.

Arbetssätt

Svenska mattraditioner 

Inledning: Svenska köket är den matkultur och de mattraditioner som finns i landet Sverige. Dessa maträtter bygger ibland på en unik inhemsk tradition samt traditionella råvaror. Eftersom dessa rätter förknippas med Sverige är det också naturligt att de serveras i internationella sammanhang såsom vid statsbesök, konferenser eller till turister. Det svenska köket är en del av den svenska kulturen. Historiskt har det svenska köket varit mycket öppet för främmande matinfluenser. Där allt ifrån turkiskinspirerade kåldolmar och det franska köket mellan 1600-talet och 1700-talet till sushi och cafe latte under 1900-talets senare del. Just under 1900-talet fick det svenska köket många utländska tillskott av så kallad snabbmat. Pizza har varit en del av svensk matkultur sedan 1960-talet.

 • Du ska välja två svenska mattraditioner. 

 • Använd er av Hkk-boken (s. 40-46) samt internet.

 • Du skall göra en powerpoint där du presenterar ditt arbete.

 •  I ditt arbete ska följande vara med …

Mattraditionens betydelse och ursprung

Historia

Anknytning till Sverige

Jämföra recept då och nu, ifall traditionen är gammal.

Allmän information kring de utvalda maträtterna.

 

 • Tänk på att ert arbete ska innehålla källförteckning

 

Kunskapskrav och bedömning

Att du kan föra resonemang kring olika mattraditioner och förutsättningar för människor i olika länder. Förståelse för hur mångfalden i vårt samhälle påverkar vår livsstil.

Att ni även kan reflektera runt hur matkulturen ser ut i andra länder samt göra jämförelser med den matkultur vi har här i Sverige.

Ni kommer att lämna in ett arbete där ni ska kunna visa på det som står här ovan.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor som rör privatekonomi, mat och hälsa.
  Hkk  7-9
 • Olika mattraditioner, deras ursprung och betydelse.
  Hkk  7-9

Matriser

Hkk
HKK åk 8-9 VT 2019 Västervångskolan

Mat, måltider, hälsa och våra mattraditioner

 • Hkk   planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
 • Hkk   hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
F
E
C
A
Planera och tillaga måltider
 • Hkk  7-9
 • Hkk  7-9
 • Hkk  7-9
Eleven kan planera, tillagan måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem och gör det med viss anpassning till aktivitetens krarv. Kan göra enkla kopplingar till våra mattraditioner.
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav. Kan göra relativt goda kopplingar till våra mattraditioner.
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem och gör det med god anpassning till aktivitetens krav.Kan göra goda kopplingar till våra mattraditioner.
Metoder, livsmedel, utrustning
 • Hkk  7-9
 • Hkk  7-9
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och relativt väl fungerande sätt.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och väl fungerande sätt.
Tillvägagångssätt
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Utvärdera
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Anpassade måltider
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.

Konsumtion och ekonomi

 • Hkk   värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
F
E
C
A
Privatekonomi
 • Hkk  7-9
Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då enkla resonemang med viss koppling till konsekvenser för privatekonomi.
Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då utvecklade resonemang med relativt god koppling till konsekvenser för privatekonomi.
Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då väl utvecklade resonemang med god koppling till konsekvenser för privatekonomi.
Rättigheter/Skyldigheter
 • Hkk  7-9
Eleven kan beskriva och föra enkla resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.
Eleven kan beskriva och föra utvecklade resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.
Eleven kan beskriva och föra välutvecklade resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.

Miljö och livsstil

 • Hkk   värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
F
E
C
A
Hållbarutveckling
 • Hkk  7-9
 • Hkk  7-9
 • Hkk  7-9
 • Hkk  7-9
 • Hkk  7-9
 • Hkk  7-9
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.

 • Hkk   planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
 • Hkk   värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
 • Hkk  7-9   Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.
 • Hkk  7-9   Aktuella samhällsfrågor som rör privatekonomi, mat och hälsa.
 • Hkk  7-9   Olika mattraditioner, deras ursprung och betydelse.
 • Hkk  E 9   Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
 • Hkk  C 9   Eleven väljer tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
 • Hkk  A 9   Eleven väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
F
E
C
A
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: