Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MM_DEU Deutschland ÅK4-5

Skapad 2020-03-16 11:57 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Grundskola F Modersmål
Thema Deutschland (Landeskunde und Kultur)

Innehåll

 

Textruta: Textruta: Modersmål: TYSKA

 

Deutschland

 

 

 

Modul

Thema

Hausaufgabe

1

 • Intro Thema
 • Vorwissen Mind Map Deutschland
 • Buch Pixi Deutschland
 • Lesestrategien
 • Lies Seite 2-9
 • Schreibe dir schwierige Wörter auf.
 • Übersetzte S.2 ins Schwedische, schreibe in dein Heft.

2

 • Karte, politisch
 • Warst du schon in Deutschland? Wo?
 • Bundesländer, Großstädte
 • Text: Wer regiert eigentlich in Deutschland?
 • Lies . S. 10-19
 • Karte Großstädte ausfüllen
 • Fragen beantworten: Zum Text Wer regiert eigentlich in Deutschland?

3

 • Hausaufgaben-Test: Hast du beim Lesen aufgepasst/Fragen beantworten
 • Deutsch Landschaften, Karte
 • Übung, Aufgaben zu Landschaften, Flüssen
 • Lies S. 20-23
 • Schreibe deine Meinung und Begründe: Was war am interessantesten in dem Buch und warum?

4

 • Intro Recherche: Deutschsprachige Heimatstadt (oder die der Eltern) in Deutschland, Österreich oder der Schweiz+ Lernplakat
 • Recherche+Lernplakat. üben
 • Für das Diktat üben

5

 • Mündliche Präsentation: Recherche der Heimatstadt + Lernplakat
 • Diktat

 

 • Für das Diktat üben

6

 • Erfindungen von Deutschsprachigen
 • Diktat
 • Für den Test üben

7

 • Test

 

 

 

 

 

 

Das hast du gelernt!

 

Lernziele/Das kann ich:

 

 

 

Ich kann ein Sachbuch lesen.                                      

 

Ich kann eine eigene Recherche machen.                           

 

Ich kann etwas über Deutschlands Landschaft und Großstädte.         

 

Ich kann etwas über Deutschlands Demokratie.                

 

Ich kann etwas über meine deutschsprachigen Wurzeln.                      

 

Ich kann Rechtschreibregeln und Grammatikregeln.                   

 

 

 

Lars Tebben

 

lars.tebben@uppsala.se

 

Tel: 0723 25 44 25

 

 

 

deine Hausaufgaben erledigen und am Unterrichtsgeschehen teilnehmen

 

Matriser

Ml
Modersmål tyska Kunskapkrav modersmål åk 1-6

F (insats krävs)
E
C
A
Läsa med flyt
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med visst flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier.
Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med relativt gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier.
Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, använda lässtrategier.
Läsförståelse
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
Resonera om budskap
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om texternas tydligt framträdande budskap.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar föra utvecklade och underbyggda resonemang om texternas tydligt framträdande budskap.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar föra välutvecklade och underbyggda resonemang om texternas tydligt framträdande budskap.
Uttrycka sig i skrift
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag uttrycka sig enkelt i skrift med viss språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp.
Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag uttrycka sig utvecklat i skrift med relativt god språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp.
Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag uttrycka sig välutvecklat i skrift med god språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp.
Skrivregler
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven använder då med viss säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
Eleven använder då med relativt god säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
Eleven använder då med god säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
Resonera om modersmål & svenska
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Genom att jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk kan eleven föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Genom att jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk kan eleven föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Genom att jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk kan eleven föra välutvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Samtala
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett enkelt sätt.
Eleven kan med ett ändamålsenligt ord- och begreppsförråd på samtala om bekanta ämnen ett utvecklat sätt.
Eleven kan med ett ändamålsenligt och effektivt ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett välutvecklat sätt.
Fråga och framföra åsikter
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl.
I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
Berätta
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår med viss tydlighet.
När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår med relativt god tydlighet.
När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår med god tydlighet.
Beskriva & resonera med anknytning till modersmålet
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan utifrån egna referensramar och erfarenheter på ett enkelt sätt beskriva och resonera om för eleven viktiga kunskapsområden med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
Eleven kan utifrån egna referensramar och erfarenheter på ett utvecklat sätt beskriva och resonera om för eleven viktiga kunskapsområden med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
Eleven kan utifrån egna referensramar och erfarenheter på ett välutvecklat sätt beskriva och resonera om för eleven viktiga kunskapsområden med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: