Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MM_DEU Sams ÅK2-3

Skapad 2020-03-16 12:03 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Grundskola 1 – 3 Modersmål
Thema: Das Sams (Literatur) siehe Lernziele

Innehåll

 

Textruta: Thema: Das Sams und die Wunschmaschine        Modul

Im Unterricht

Hausaufgabe

1

Intro Sams, Wir lesen ein Buch

Wer ist das Sams, Buch betrachten, S.5-8 lesen

Wer ist das Sams? Beschreibe mündlich

AB Steckbrief, S. 6./7.

● Grammatik: Wiederholung  Adjektive

1)      Lese: Kapitel 1, 9-12, laut lesen üben

2)      Lesetagebuch

 

 

 

2

Besprechung, Kapitel 1 mündlich zusammenfassen

● Gemeinsames Lesen, Kapitel 2

● mündlich Lesestrategien

● Lesetagebuch

1) lesen: Kapitel 3,

2) Grammatik und Rechtschreibung

3)Lesetagebuch

 

3

Besprechung Kapitel 3

Filmausschnitt: Das Sams

Vergleich: Buch/Film

Was ist gleich und was ist anders?

Grammatik: Substantiv

1) Lesen Kapitel 4

2) Grammatik und Rechtschreibung

3) Lesetagebuch

4

Zusammenfassung des Buches, was ist bis hierhin passiert?, mündlich und schriftlich

● Fehler finden, AB

1)  Lesen Kapitel 5

2) Grammatik und Rechtschreibung

3) Lesetagebuch

5

● Gemeinsam: Lesen, Kapitel 6

● Lesetagebuch

● Eine kurze Samsgeschichte schreiben

● Grammatik: Verben

1) Samsgeschichte zu Ende schreiben, vorlesen üben

 

6

● Samsgeschichte vorlesen

● Zusammenfassung und Auswertung

●Ausblick neues Thema

 

1) Neues Thema

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lernziele:

 

  Ich kann ein Buch lesen.

 

  Ich kann eine Geschichte schreiben.                

 

  Ich kann Lesestrategien.        

 

□ Ich kann Fragen zu den Kapiteln beantworten

 

  Ich kann übersetzen.              

 

  Ich kann laut, betont vorlesen.

 

  Ich kann einige Rechtschreibregeln.

 

□ Ich kann einige Grammatikregeln.

 

Das habe ich auch noch gelernt:

 

 

 

 

 

________________________________________________________

 

 

 

Lars Tebben

 

Lars.tebben@uppsala.se

 

0723 25 44 25

 

Matriser

Ml
Modersmål- Uppsalas bedömningsmatris åk 1-3

Syfte:

Använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande
Kvalité I
Kvalité II
Kvalité III
Kvalité IV
Språkfärdighet
Hörförståelse
Eleven förstår enkla uttryck som gäller eleven själv, dennes familj och närmaste omgivningen Eleven förstår enkla instruktioner Eleven lyssnar aktivt i samtal till andra och förstår
Eleven förstår enkla berättelser som gäller elevens närmaste miljö och vardagliga sysselsättningar och kan besvara enkla frågor om innehållet
Eleven lyssnar, förstår enkla berättelser och dikter, samt återberättar huvudinnehållet
Eleven lyssnar, förstår åldersanpassade texter och återberättar med vissa detaljer Eleven förstår huvudinnehållet i åldersanpassade TV-program, barnfilmer och ljudfiler
Muntlig interaktion/ produktion
Eleven hälsar, ställer och besvarar enkla frågor Eleven samtalar om bekanta ämnen på ett enkelt sätt
Eleven berättar enkelt och någorlunda strukturerat om något som har hänt Eleven beskriver enkelt sin familj, sin bostad, sin skolmiljö Eleven deltar aktivt i samtal om välkända ämnen och sysselsättningar
Det finns en viss struktur i berättelsen Eleven beskriver enkelt andra människor, deras upplevelser och erfarenheter Lyssnaren förstår budskapet trots vissa uttals- och grammatiska fel Eleven använder ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter
Det finns en tydlig struktur i berättelsen Eleven anpassar sin berättelse till olika mottagare Eleven samtalar kring olika berättelser och ämnen av direkt intresse och kan anknyta till egna erfarenheter Eleven är medveten om modersmålets ljud, uttal och
Läsförståelse
Eleven urskiljer vissa bokstäver Eleven läser stavelser och enkla ord
Eleven kan alfabetet (med undantag för vissa språk) Eleven läser enstaka ord, enkla uttryck och meningar
Eleven läser enkla texter, t.ex. berättande, beskrivande, poetiska, förklarande Eleven förstår huvudinnehållet och samtalar om det efter egen läsning med hjälp av stödfrågor Eleven skiljer mellan poetiska och berättande texter
Eleven läser med viss flytt och rättar sig själv vid högläsning Eleven känner igen texternas uppbyggnad och kan återberätta efter egen läsning
Skriftlig produktion
Eleven kan sambandet mellan ljud och skrivtecken Eleven kopierar ord
Eleven skriver sitt namn, enkla ord, korta meningar
Eleven skriver enkla texter Eleven förstår vikten av ordföljd, interpunktion och vissa skrivregler
Eleven skriver olika typer av texter, stavnings- och grammatiska fel kan förekomma Eleven använder ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter Eleven känner till vissa skillnader i ordföljd, interpunktion i jämförelse med svenska
Kultur och samhälle
Eleven känner till något av modersmålets sagor, sånger, dikter, lekar, musik Eleven känner till något av traditioner och högtider i området där modersmålet talas
Eleven känner till flera sagor, sånger och dikter Eleven känner till viktiga traditioner och högtider
Eleven kan återberätta något från sagor, sånger och dikter Eleven berättar något om traditioner/högtider i hemmet
Eleven kan några sagor, sånger och dikter Eleven berättar om traditioner och högtider i hemmet och kan jämföra dessa med svenska seder
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: