Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål: Kommunikation – uttrycka sig själv – lyssna på andra

Skapad 2011-11-15 11:35 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Handledning till observationsschema. Fylls i av modersmålslärare och av lärare i svenska som andraspråk. http://modersmal.skolverket.se/index.php/sprakbedoemning
Grundskola F – 5 Modersmål
Beskriv arbetsområdet för eleven här. Ingressen kan rama in arbetsområdet och/eller väcka elevens nyfikenhet.

Innehåll

Matriser

Ml
Modersmål: Kommunikation – uttrycka sig själv – lyssna på andra

1. Är aktiv:

Stämmer bra. Du utvecklar ständigt ditt modersmål
Stämmer delvis, Träna dagligen på att utveckla ditt modersmål
Du behöver i synnerhet träna för att utveckla ditt modersmål. Ansträngningar krävs. De dansktalande kring dig får anstränga sig också för att stödja dig i konstant utveckling av ditt modersmål
i lek, och samtal med kamrater
i liten grupp
i stor grupp
utrycker åsikter, ställer frågor,
berättar spontant i mindre eller större grupp,
berättar på uppmaning
berättar med vuxenstöd
lyssnar till andra
förstår instruktion som ges till liten grupp, större grupp

2. Samarbetar med andra:

Stämmer bra. Du utvecklar ständigt ditt modersmål
Stämmer delvis, Träna dagligen på att utveckla ditt modersmål
Du behöver i synnerhet träna för att utveckla ditt modersmål. Ansträngningar krävs. De dansktalande kring dig får anstränga sig också för att stödja dig i konstant utveckling av ditt modersmål
i spontan lek,
i organiserade aktiviteter
upprätthåller en dialog med andra barn, med vuxna
lyssnar till andra - talar själv

3. Har en rimligt god förmåga att uttrycka sig i olika situationer (ordförråd, formulering, röst):

Stämmer bra. Du utvecklar ständigt ditt modersmål
Stämmer delvis, Träna dagligen på att utveckla ditt modersmål
Du behöver i synnerhet träna för att utveckla ditt modersmål. Ansträngningar krävs. De dansktalande kring dig får anstränga sig också för att stödja dig i konstant utveckling av ditt modersmål
uttrycker tankar och upplevelser i samtal och rollekar
berättar om aktuella och vad man lärt
återger sagor och berättelser,
reflekterar kring berättelser och anknyter till egna erfarenheter,
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: