Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Systematiskt kvalitetsarbete Vt 2020

Skapad 2020-03-16 15:29 i Kyrkenorum Stenungsund
Förskola
Hur kan vi få en föränderlig lärmiljö i första grupprummet ( gamla bilrummet) utifrån barnens intresse?

Innehåll

 

Vart ska vi?

Vad vill vi förändra/ förbättra?

• Vi vill förändra innemiljön på Vitsippan utifrån barnens intressen och nyfikenhet.

Aktionsforskningsfråga ( Pedagogernas nyfikenhetsfråga)

• Hur kan vi få en föränderlig lärmiljö i första grupprummet ( gamla bilrummet) utifrån barnens intresse?

Vilka utvecklingsområden ska utvärderas?

• Vi ska utvärdera hur vi pedagoger följer barnens intresse och nyfikenhet i utvecklandet i lärmiljön.

 

Hur gör vi?

Aktion 1

• Byta ut material i rummet

 

Aktion 2

• Flyttar in kuben och stora mjuka kuddar

 

Aktion 3

• Vi pratar tillsammans med barnen om att det ska vara lugna rummet

 

Aktion 4

• Barnen är med och tar fram regler för lugna rummet 

 

Aktion 5

• Ta vara på barnens intresse kring väggarnas utseende.

 

Planera och motivera aktionerna

Vi börjar med att byta ut materialet tillsammans med barnen i rummet så att de känner delaktighet i processen. Vi flyttar ut bilar och det mindre byggmaterialet och flyttar in de stora mjuka kuddarna för att kunna få en föränderlig innemiljö.  Vi monterar ihop kuben i rummet och överraskar barnen med den.

Det gamla bilrummet ska nu bli ett lugnt rum med nya konstruktions möjligheter samt ett vilorum då vi planerar att kuben ska vara ett lugnt ställe där barnen kan krypa in och slappna av med lugn musik eller en saga.

Genom intervjuer med barnen ska de vara delaktiga i att ta fram nya gemensamma regler för rummet. 

Vi vill fortsätta att utveckla miljön i rummet med hjälp av barnens intresse och förändra de vita väggarna i rummet med olika skapande tekniker. 

 

Resonera kring valda verktyg i processen

Vi vill lyssna in barnen intresse för en förändring av lärmiljön i lugna rummet genom att vara lyhörda i samtal med barnen och genom enskilda intervjuer med barnen. 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: