Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HI-Revolutioner

Skapad 2020-03-17 15:59 i Rättviksskolan Rättvik
Ett arbetsområdet om tre viktiga revolutioner, den amerikanska, franska samt den industriella revolutionen. Vi kommer även göra jämförelser med de revolutioner som händer i dag.
Grundskola 8 Historia
Vad är en revolution? Varför sker revolutioner? Detta är svar som du ska få reda på. Du kommer att läsa om tre stora revolutioner, den amerikanska revolutionen, den franska samt den industriella revolutionen. Vi gör också jämförelser med de revolutioner som händer idag. Under 1700-talet skedde en rad olika händelser som skulle förändra livet för människor som levde då men även för oss idag. Även i dag sker revolutioner som i bland annat i Norra Afrika och i Mellanöstern. Vad är det som gör att revolutioner bryter ut?

Innehåll

 

Amerikanska revolutionen 1675-1783

Franska revolutionen 1789-1799

Den industriella revolutionen ca. 1760-1830

 

Arbetssätt

- Tillsammans har vi tydliga genomgångar där du får hjälp av bildstöd

- Du läser i din textbok både själv och tillsammans med personal 

- Du arbetar både enskilt och i grupp med frågor som hör till det du läst

- Med hjälp av bildstöd, begreppskartor och begreppskort får du hjälp att förstå ämnesspecifika ord

- Tillsammans tittar vi på filmer som har med de olika revolutionerna att göra

Varför?

Du ska i slutet av kursen förstå bakomliggande orsaker till revolutionerna, hur revolutionerna genomfördes och vilka konsekvenser revolutionerna gett upphov till. Sammanfattningsvis ska du se samband mellan dåtid - nu - framtid. 

Bedömning

- Du ska visa dina faktakunskaper. Det får du möjlighet att göra både muntligt och skriftligt.

- Din förmåga att se samband mellan dåtid och nutid.

Konkreta mål

Eleverna ska kunna förklara orsakerna bakom revolutionerna.

Eleverna ska kunna berätta om de olika revolutionerna med hjälp av ämnesspecifika ord och bildstöd.

Eleverna ska kunna förklara vad kolonialism innebär och vad det betydde för den amerikanska revolutionen.

Eleverna ska kunna beskriva vad de olika revolutionerna har gemensamt och vad som skiljer dessa åt.

Eleverna ska kunna diskutera hur den franska revolutionen markerar gränsen mellan den gamla och den nya tiden i Europa .

Eleverna ska kunna återge viktiga händelser under de olika revolutionerna så som t.ex. vilka krig som uppstod och vad det gjorde med de olika länderna som var inblandade.

Eleverna ska kunna berätta om industrialismen och hur jordbruket förändrades.

Eleverna ska kunna samtala om och beskriva hur dessa revolutioner påverkat dagens samhälle.

Detta ska du visa att du kan:

 

 Berätta och analysera orsakerna till och konsekvenserna av den franska, amerikanska  och den industriella revolutionen.

- Förstå och använda viktiga begrepp som t. ex. nybyggare, kolonier, författning, rösträtt, klassamhälle, revolution, Ludvig XVI, Marie Antoinette, Skräcken, Napoleon, Spinning Jenny, flygande skytteln, James Watt, ångmaskin. 

- Redogöra för hur olika grupper, t.ex. män, kvinnor, borgare, bönder, adel, fattiga, rika, påverkades av revolutionerna.

 

 

 

 

Uppgifter

 • Hi - Revolutioner

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
  Hi  7-9
 • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
  Hi  7-9
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
  Hi  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: