Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi åk 8 - Syror, baser, jönföreningar, organisk kemi och livets kemi

Skapad 2020-03-17 16:43 i Trollbodaskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Kemi
I det här arbetsområdet kommer vi lära oss om syror, baser och pH-skalan. Vi kommer utföra laborationer där vi blandar syror och baser. Vi kommer att lära oss om jonföreningar och salter. Därefter kommer vi lära oss om organiska kemi och kolväten.

Innehåll

 

vecka

innehåll

Sidor i boken

Övrig information

11

pH-skaln

Syror

Baser

104-107 (Kap 4.1)

108-111 (Kap 4.2)

112-116 (Kap 4.3)

 

12

Salter

Metalloxider

124-129 (Kap 5.1)

130-135 (Kap 5.2)

 

13

Repetition kap 4 och 5

 

Test 1 – E-prov kap 4 och 5

14

PÅSKLOV

PÅSKLOV

PÅSKLOV

15

Kolatomen

Kolväten

158-160 (Kap 7.1)

161-165 (Kap 7.2)

 

16

Omättade kolväten

Alkoholer

166-168 (Kap 7.3)

169-172 (Kap 7.4)

 

17

Organiska syror (Estrar)

173-179 (Kap 7.5-7.6)

 

18

Maten och kroppen

Kolhydrater

188-190 (Kap 8.1)

191-196 (Kap 8.2)

Test 2 – Skriftligt prov kap 7

19

Fetter

 

197-200 (Kap 8.3)

 

20

Proteiner

Enzymer

 

201-203 (Kap 8.4)

204-207 (Kap 8.5)

Test 3 – Laborationstest, kap 8

21

Vitaminer

Repetition

 

210-211 (Kap 8.7)

Kap 8

 

22

 

 

Test 4 – Skriftligt prov kap 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsområde 1: Syror, baser och jonföreningar (Kapitel 4 och 5)

 

Bedömningsmoment:

 

Test 1 – Skriftligt prov, kapitel 4 och 5 (E-nivå)

 

 

 

Arbetsområde 2: Organisk kemi (Kapitel 7)

 

Bedömningsmoment:

 

Test 2 – Skriftligt prov, kapitel 7

 

 

 

Arbetsområde 3: Livets kemi (Kapitel 8)

 

Bedömningsmoment:

 

Test 3 – Laborationstest, systematisk undersökning med rapport, kap 8

 

Test 4 – Skriftligt prov, kapitel 8

 

 

Centralt innehåll:

Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
• Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
• Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.
• Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
• Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
• Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg

 

Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.

 

 

 

Test 2 – systematisk undersökning

E

C

A

Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna

planeringar.

I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.

Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.


Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.


Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier.

Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras. Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

 

Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar

I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.

Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.

Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.

Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test 1, 3 och 4 – skriftligt prov

E

C

A

Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.

 

Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen. 
  

Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då enkelt identifierbara kemiska samband och ger exempel på energiomvandlingar och materiens kretslopp. .

 

Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklaraoch visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.


 

Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband i naturen.Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då förhållandevis komplexakemiska samband och förklarar och visar på samband mellan energiomvandlingar och materiens kretslopp. 

Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på komplexa kemiska samband i naturen.


Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa kemiska samband och förklarar och generaliserar kring energiomvandlingar och materiens kretslopp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: