Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ondskan (lättläst)

Skapad 2020-03-18 10:58 i Långsjöskolan Norrtälje
Grundskola 8 Svenska
Vi arbetar med boken "Ondskan" (lättläst version) av Jan Guillou.

Innehåll

Ondskan (lättläst)

V 10

Ord inför läsandet:

Prata om vad de betyder och be eleverna sätta in dem i meningar. (Kan vara muntligt)

 

s 5-17

rapp (prata gärna om att det kan betyda både slag och snabb)

klå upp
hotfull
avliva
påstå

 

 Beskriv hur Erik har det hemma

Varför var det viktigt att Erik vann över Boxaren?

Varför gör inte Eriks mamma något när pappan slår, tror du?

 

s18-28

Ord:
bockskägg
Taktfast
expedit
salong
realskola

 

 

Varför är det så viktigt för Erik att fortsätta skolan?

Hur kommer det sig att han får börja på Stjärnsberg?

Vad ser Erik som positivt när han ska börja Stjärnsberg?

Berätta det du vet om Stjärnsberg.

 

 V 12

29-38

inleda
avsluta
fientlig
förnedrande
ovårdat
arrest

 

Vad är en peppis?

Vad är en rådis?

Vad lägger Erik på minnet när det gäller rådisar?

Berätta om händelsen i simhallen. Hur tror du Erik känner sig när han simmar så snabbt?

 

 

39- 48

pågå
kvida
föraktfull

 

Varför vill Erik att Pierre ska komma och titta när han slåss?

Vilken är Eriks taktik när han går in i rutan?

Vad tycker du om ”rutan” som uppfostringsmetod?

 

 V 13

 49-60

Bekymra sig
begripa
undvika
hygglig
hånfull

Berätta om simtävlingen.

Tycker du att Erik borde ha förlorat för att inte bryta mot skolans oskrivna regler? Varför/varför inte?

Varför vill Erik få fler elever att vägra ta emot ”peppisar”?

Vad händer med Johan när han försöker få fler elever att vägra ”peppisar”?

 

 V 14

61-72

Vice ordförande
nötknäppare
speja

Vad är klosternatten?

Varför tror Erik att rådet kommer att göra något mot honom?

Berätta om vad som händer. Tror du att rådet hade andra planer för Erik egentligen?

 

 V 15

73-87

Erkänna
bevisa
mottagning
specialarbete
bussig
håna
förolämpa

 

Vem är Tranan?

Hur hjälper Erik sin vän Pierre när han ska till ”rutan”?

 

88-98

håna
utsträckt
skålla
andhämtning
lunginflammation
hejda

 

Varför tvingar rådisarna Eriks klasskompisar att hälla vattnet över Erik istället för att göra det själv?

Varför lyder Eriks klasskompisar och häller vattnet över honom?

Hur hade du gjort i klasskompisarnas ställe, tror du? Varför?

Erik bestämmer sig för att ”ge sig” för att skona Pierre. Tycker du att han gör rätt? Varför?

Tycker du att Pierre är feg eller modig? Motivera!

 

 

 V 16 Påsklov

V 17-18

99-107

dröja
förrymd
erkänna
fundera
fientlig

 

Varför slutar Erik med simningen?

Erik är mot våld när han kommer till Stjärnsberg, varför slår han rådisarna nu?

 

 

108-119
närma sig
avskedad
tillfälle
heder
uppförande
förstenad

Vad händer med Marjas och Eriks förhållande?

Vad menar Erik med att han inte ger mycket för Silverhielms heder?

Varför tror du att Erik inte slår Silverhielm?

Vad tycker du om slutet av boken?

Vad tycker du om boken som helhet? Varför tycker du så?

 

Resonera tillsammans kring vad bokens budskap är.

Se på filmen!

Matriser

Sv
Läsa/skriva svenska

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Läsa med flyt
Ord och meningar
Du stakar dig när du läser. Du läser ännu inte så att det är lätt för lyssnaren att förstå, t.ex. paus vid punkt och kommatecken.
Du läser de flesta ord utan att staka dig. Du läser med viss satsmelodi och du gör pauser vid punkt och kommatecken.
Du läser utan att staka dig. Du har ett varierat tonläge, samt pauserar och intonerar så att texten blir lätt att lyssna på.
Du läser utan att staka dig, med ett varierat tonläge. Texten är njutbar att lyssna på när du läser.
Läsa med flyt
Intonation och ton
Det kan vara svårt att förstå vem som pratar när du läser dialog. Du läser lågt, så att vissa ord blir svåra att uppfatta.
Vid dialog går det att urskilja att olika personer pratar. Du läser oftast med lagom styrka.
Vid dialog läser du ibland med olika röster. Du läser tydligt och klart.
Du gör texten och personerna i den levande genom ditt sätt att läsa. Du läser tydligt och klart.
Läsförståelse
Sammanfatta innehåll
Du har svårt att återberätta vad texten handlar om i stora drag.
Du kan göra en enkel sammanfattning av det du läst.
Du kan göra en utvecklad sammanfattning av det du läst.
Du kan göra en välutvecklad sammanfattning av det du läst.
Läsförståelse
Tolka budskap
Du har svårt att hitta ett budskap i texten
Du kan resonera om tydliga budskap i texten.
Du kan resonera om budskap i texten, både tydliga sådana och budskap som kan läsas mellan raderna.
Du kan resonera om budskap i texten, både tydliga sådana, budskap som kan läsas mellan raderna eller dolda budskap.
Skriva
Variation
Du använder ofta samma sorts inledning på meningar. Du använder ett enkelt ordförråd och upprepar ord.
Du varierar ibland inledningen på dina meningar. Du upprepar vissa ord, men har i övrigt en viss variation.
Din text är inte upprepande att läsa. Du har ett varierat ordförråd.
Du varierar din text och använder ett rikt ordförråd.
Skriva
Textbindning
Din text känns löst sammanhängande. Du behöver öva på att använda bindeord.
Du använder enkla bindeord i din text, såsom "och", "men", "då" "sedan"
Dina meningar binds ihop på ett utvecklat sätt med variation på bindeorden.
Dina meningar binds ihop på ett välutvecklat sätt med god variation på bindeorden.
Skriva
Språkliga normer
Du gör flera formella skrivfel. Texten blir därför svårläst.
Du gör en del grammatiska och språkliga fel, som gör att flytet i läsningen påverkas.
Du gör vissa grammatiska och språkliga fel, men dessa stör inte läsningen.
Du gör få grammatiska fel, och du har god kontroll på interpunktionen.
Skriva berättande text
Gestaltande beskrivning och berättargrepp
Du använder inte gestaltande beskrivning, utan använder t.ex. adjektiv för att beskriva en persons känslor.
Du använder dig av enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp.
Du använder dig av utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp.
Du använder dig av välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp.
Skriva berättande text
Dramaturgi
Din berättelse följer inte en röd tråd.
Du berättar din historia i kronologisk ordning ur ett perspektiv.
Du berättar din historia med relativt komplex uppbyggnad. Kanske använder du fler berättarperspektiv, parallella handlingar eller jobbar med icke-linjär kronologi.
Du berättar din historia med en komplex dramaturgisk uppbyggnad.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: