👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Serial - Podcast

Skapad 2020-03-18 15:10 i Tiundaskolan Uppsala
Grundskola F Engelska
It's Baltimore, 1999. Hae Min Lee, a popular high-school senior, disappears after school one day. Six weeks later detectives arrest her classmate and ex-boyfriend, Adnan Syed, for her murder. He says he's innocent - though he can't exactly remember what he was doing on that January afternoon.

Innehåll

Arbetsformer:

 

- individuellt arbete
- skriftligt, muntligt och hörförståelse

 

Detta ska du kunna när arbetsområdet är slut för att nå godtagbara resultat:

 

 - Jag kan formulera mig på begriplig engelska (skriftlig)
- Jag kan använda mallen för hur man skriver en argumenterande text 
- Jag kan redogöra för vad Podcasten handlar om (genom att svara på frågorna och delta i diskussionen) 

 

Bedömning baseras på: Argumenterande uppsats och svar på frågorna till avsnitten. 

 

Tidsplan: V. 13-21, Vi kommer varva detta projekt med förberedelser inför nationella prov i Engelska. 

 

V. 3 Avsnitt 1 - Första delen till minut 27 och andra delen. 

 

V. 4 Avsnitt 2

V. 5 Avsnitt 3

V. 6 Avsnitt 4

V. 7  Avsnitt 5 + 6

V. 9  Argumentative essay - 2 lektioner 

 

. Alla frågor till avsnitten finns i Uppgifter. 

 

Här kan du lyssna på podden -

 

 https://serialpodcast.org/season-one 

 

Uppgifter

  • Frågor till alla avsnitten

Matriser

En
Kunskapskrav engelska åk 7-9

F (insats krävs)
E
C
A
Redogöra, diskutera & agera
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Uttrycka sig muntligt
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Strategi för interaktion
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.