Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturresurser, handel och världshandel

Skapad 2020-03-19 10:16 i Klaraskolan Halmstad
Grundskola F
Miljömedvetandet och viljan att göra något för miljön är numera stort. Vi källsorterar, handlar ekologiskt, kör bränslesnåla bilar, och så vidare. I Sverige, liksom i många andra länder, satsas mer och mer på förnybar energi som till exempel vindkraft och solenergi. Men fortfarande finns mycket att göra för att minska användningen av fossila bränslen och använda naturresurserna effektivare. Vi kommer dessutom att arbeta med världshandel, transporter och näringslivet kopplade till ämnesinnehållet.

Innehåll

SYFTE

  • Känna till multi- och transnationella företag.
  • Känna till vad Globalisering innebär.                    
  • Känna till, i stora drag, var olika varor och tjänster produceras.
  • Känna till något om hur fördelningen påverkar olika länder.  
  • Känna till de begrepp som hör till sidorna.
  • Känna till hur handel, världshandel fungerar 

 Detta arbetsområde kommer att pågå v.12- v.17

 

Det här häftet tillhör: ________________

¤ BEDÖMNINGSUPPGIFTER:

- Enskild, skriftlig bedömningsuppgift ( återkommer med mer information) 

- Till båda uppgifterna finns kopplade bedömningsmatriser.

 

 

VILKEN HJÄLP KOMMER DU ATT FÅ?

 

¤ Min, din egen och klasskompisars respons.

¤ Digitala läromedel Gleerups, och internet; so-rummet. 

¤ Mina genomgångar.

¤ Övningsuppgifter.

¤ Olika modeller, t.ex. analysmodellen och EPA-modellen.

 

VI KOMMER ATT ARBETA ENLIGT FÖLJANDE:

 

UNDERVISNINGEN BÖRJAR MED KAPITLET ”HÅLLBAR UTVECKLING” i Gleerups – Geografi 7-9. 

 

V.12 

Torsdag:

¤  Gå till kapitlet ”Om filmerna” ID; a434 – Vi ser filmen gemensamt ”Vilka energikällor använder vi?” 

¤ Läs kapitlet ” Vad är hållbar utveckling?” ID; a832 Gör sedan ordkunskap och kommer du ihåg. 

 

Fredag: 

¤ Läs kapitlet – ” Vi utnyttjar naturresurser – och påverkar miljön” ID; a846 Gör sedan ordkunskap och kommer du ihåg. 

¤Arbeta med ”uppgift 1” nedanför. Sidan; 6 

 

V.13

Tisdag: 

¤ Läs kapitlet – ”Ändliga och förnybara naturresurser” – ID; a205 Gör sedan ordkunskap och kommer du ihåg. 

 

Torsdag: 

¤ Läs kapitlet – ”Energikällor” ID; a579 

¤ Titta på filmklippet under kapitlet ”sammanfattning” ID;a797 

Fredag: 

 

Fredag:

¤ Gör begreppen som finns i planeringshäftet i Teams, sidan 5. 

¤ Arbeta med ”Uppgift 2” i planeringshäftet i Teams, sidan 7. 

 

 

NÄSTA KAPITEL: PRODUKTION – HANDEL – TRANSPORT 

 

V.14

 

Tisdag:

¤  LÄS KAPITLET: ”Varifrån kommer dina kläder?” ID; a664 

¤  LÄSKAPITLET: ”Produktion av varor och tjänster” ID; a353

 

Torsdag:

¤  LÄSKAPITLET: ”Var ligger industrierna?” ID; a199

¤  LÄSKAPITLET: ”Ett näringsliv i förändringar” ID; a308

 

Fredag:

¤  LÄSKAPITLET: ”Svensk varu- och tjänsteproduktion” ID;a606 gör sedan ordkunskap + kommer du ihåg

¤  LÄSKAPITLET: ”Transporter och kommunikation” ID; a527 gör sedan ordkunskap + kommer du ihåg.  

¤  LÄSKAPITLET: ”Handel” ID; a914

 

V.17 – v.18 Bedömningsuppgift 

 

 

 

 

 

Matriser

ENSKILD SKRIFTLIG BEDÖMNINGSUPPGIFT

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
ANALYS/RESONEMANGSFÖRMÅGAN
Du kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Du kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då förhållandevis komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta
Du kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då förhållandevis komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för välutvecklade och välunderbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
BEGREPPSFÖRMÅGAN
Du kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt
Du kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt
Du kan även använda geografiska begrepp på ett träffsäkert och välfungerande sätt

MUNTLIG BEDÖMNINGSUPPGIFT I GRUPP

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Du visar att du har grundläggande kunskaper om i- och u-länder. Du visar grundläggande kunskaper om orsakerna till att de fattiga länderna är fattiga, vilka konsekvenserna av detta är och vilka som kan göra vad för att ändra på detta genom att ge något exempel på lösningar.
Du visar att du har goda kunskaper om i- och u-länder. Du visar goda kunskaper om orsakerna till att de fattiga länderna är fattiga, vilka konsekvenserna av detta är och vilka som kan göra vad för att ändra på detta genom att ge några exempel på lösningar.
Du visar att du har mycket goda kunskaper om i- och u-länder. Du visar mycket goda kunskaper om orsakerna till att de fattiga länderna är fattiga, vilka konsekvenserna av detta är och vilka som kan göra vad för att ändra på detta genom att ge flera exempel på lösningar.
Ny aspekt
Du visar att du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om varför de fattiga länderna är fattiga, konsekvenserna av detta och vilka som kan göra vad för att ändra på det.
Du visar att du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om varför de fattiga länderna är fattiga, konsekvenserna av detta och vilka som kan göra vad för att ändra på det.
Du visar att du kan föra välutvecklade och till väl underbyggda resonemang om varför de fattiga länderna är fattiga, konsekvenserna av detta och vilka som kan göra vad för att ändra på det.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: