Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Det långa 1800-talet

Skapad 2020-03-19 12:56 i Frösåkersskolan Östhammar
Grundskola 8 Historia
I två veckor kommer vi att arbeta med en fördjupning om 1800-talets historia. Ni kommer att få jobba i grupper och tillsammans undersöka stora delar av 1800-talet och sedan presentera för varandra.

Innehåll

Grupparbete – Det långa 1800-talet

Arbeta i expertgruppen med det området ni ska presentera. Samla fakta och skapa en digital presentation. De sista lektionerna återvänder ni sedan till hemgrupperna föra att redovisa alla delar av 1800-talets historia för varandra.

Instruktioner för nationalism och imperialism och ideologierna

 

 

 

Läs texten högt i gruppen och diskutera fram vad ni ska skriva i presentationen. Om ni behöver ytterligare fakta hjälps ni åt att söka på nätet eller bland länkarna ni fått. Bygg upp presentationen enligt följande mall:

 

 

 1. Förklara vad nationalism/imperialism/ideologierna innebär
 2. Förklara när nationalismen/imperialismen/ideologierna uppstod och varför det uppstod just då
 3. Ge exempel på en historisk händelse under det långa 1800-talet med koppling till nationalism/imperialism/ideologierna
 4. Vilka följder fick nationalismen/imperialismen/ideologierna
 5. Skriv en källförteckning och ange vilka källor ni använt

 

Instruktioner för Wienkongressen, Revolutionsåret 1848 och Tysklands enande

 

Läs texten högt i gruppen och diskutera fram vad ni ska skriva i presentationen. Bygg upp presentationen enligt modellen orsaker à händelse à följder.

 

 

 1. Beskriv bakgrunden till händelsen
  a) Vad hade hänt innan?
  b) Vilka orsaker ledde fram till händelsen?
 2. Beskriv vad som hände.
  a) Vilka är huvudaktörerna (länder/grupper)?
  b) Fanns det någon eller några speciellt viktiga personer?
  c) Varför var de viktiga?
  d) Beskriv ett speciellt avgörande ögonblick.
 3. Vilka följder fick händelsen?
  a) På kort sikt
  b) På lång sikt
  c) Hade händelsen kunnat sluta annorlunda? Vad hade det fått för följder?
 4. Skriv en källförteckning och ange vilka källor ni använt.

 

Arbetsområden

 

-          Wienkongressen 1815 (s. 240-243 i Horisont 8)

 

 

-          Nationalismen (s. 248-249)

 

 

-          Revolutionsåret 1848 (s. 248-249)

 

 

-          De tre ideologierna uppstår: konservatism, liberalism och socialism (s. 244-247)

 

 

-          Tysklands enande 1871 (s. 251-253)

 

 

-          Imperialismen (s. 154-160 i Utkik historia)

Lektionsplanering

 

 

 

 

Vecka Måndag (40 min) Onsdag (50 min) Torsdag (60 min) Fredag (40 min)
11 1800-talet introduktion 1800-talet 1800-talet 1800-talet
12 1800-talet Redovisning hemgrupp 1 Redovisning hemgrupp 3 och 4 Redovisning hemgrupp 5 och 6

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: