Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Inskolning på Blåklinten

Skapad 2020-03-19 13:37 i Brogetorp förskola Flen
Förskola
Vi vill att barnen som börjar på Blåklinten ska få en välplanerad och genomtänkt inskolning på avdelningen så att både föräldrar och barn kan känna trygghet. Vi ser inskolningen som ett tillfälle att lära känna varandra och skapa en bra relation mellan pedagoger, barn och vårdnadshavare. Med en bra introduktion i förskolan så tror vi att vi får en trygg barngrupp med föräldrar som känner till förskolans pedagoger, verksamhet och mål. På Blåklinten har vi föräldraaktiva inskolningar vilket betyder att du som vårdnadshavare deltar aktivt under inskolningen och tillsammans med ditt barn upptäcker och utforskar våra lärmiljöer. Inskolningen kan se lite olika ut utifrån barnets och vårdnadshavares behov. Detta kommer vi att kommunicera med vårdnadshavare under inskolningen för att komma fram till vad som blir bäst för det enskilda barnet.

Innehåll

Datum: 2021-02-11

Ansvarig: Alla pedagoger på Blåklinten

Grupp: Barn och föräldrar på inskolning

Material som behövs: En inbjudande lärmiljö, närvarande pedagoger, information till föräldrar, förslag på inskolningstider,

Nulägesbeskrivning: Vi vill att barnen som börjar på Blåklinten ska få en välplanerad och genomtänkt inskolning på avdelningen så att både föräldrar och barn kan känna trygghet. 

Beskrivning av aktivitet med ett syfte: Vi ser inskolningen som ett tillfälle att lära känna varandra och skapa en bra relation mellan pedagoger, barn och vårdnadshavare. Med en bra introduktion i förskolan så tror vi att vi får en trygg barngrupp med föräldrar som känner till förskolans pedagoger, verksamhet och mål.

Efter ca två månader erbjuder vi ett uppföljningssamtal med vårdnadshavare. 

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18
  • ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: