Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att hålla egen uppvärmning åk 3

Skapad 2020-03-20 10:17 i Köpinge skola Kristianstad
Grundskola 3 Idrott och hälsa
Under vecka 11 och framåt kommer eleverna på idrotten att få leda och planera en egen uppvärmning själv eller i grupp. De ska här ta eget ansvar, visa ledaregenskaper och själva kunna ta hand om uppvärmningen.

Innehåll

Innehåll

 

Syfte 

Du som elev ska ges förutsättningar att utveckla din allsidiga rörelseförmåga, din samarbetsförmåga och förmåga att planera, värdera och praktiskt genomföra idrott. Samt ges möjlighet att samtala om egna upplevelser av den egna lektionen. Genom att få planera, genomföra och värdera en egen uppvärmning samt samtala, diskutera och motivera dina egna åsikter om aktiviteten i kommunikation med läraren och få feedback. 

 

Mål   

 • Kunna planera, värdera och genomföra en uppvärmning. 
 • Samtala om hur det känns att vara fysiskt aktiva och hur uppvärmningen gick och hur de påverkar ens hälsa.
 • Utmana dig själv och våga ta an ledarrollen.
 • Deltar aktivt i de andras egna uppvärmningar.

 

 

Metod

Genomgång med hur den egna uppvärmningen kan se ut. Sedan får eleverna bestämma om de vill vara själva eller tillsammans med en kamrat. Därefter får de sätta sig ner och börja planera sin uppvärmning. Jag kommer gå igenom hur eleverna kan planera och genomföra uppvärmningen med bra flyt och struktur samt gå igenom hur eleverna ska vara tydlig gentemot klassen i genomgången av uppvärmningen. 

 

Bedömning & Dokumentation

Det som bedöms är hur du deltar aktivt och gör ditt bästa utifrån dina förutsättningar, din förmåga att röra dig allsidigt i olika fysiska sammanhang. Har en tydlighet i din uppvärmning så alla förstår vad som ska göras, bra struktur och flyt i själva uppvärmningen, Koordination i gruppen om man är flera som håller uppvärmningen ihop (en bra och effektiv uppdelning av arbetsuppgifter för att få uppvärmningen att fungera på ett bra vis. Aktiviteten hos den/de som håller i uppvärmningen(att vara aktiv som lektionshållare, peppa dem, berömma och uppmuntra). Samtalar om hur det kändes att vara fysiskt aktiva och hur uppvärmningen gick och hur de påverkar ens hälsa.

Genom att observera hur aktiva eleverna är, hur uppvärmningen går och hur aktiviteten hos den/de som håller i uppvärmningen går samt samtala och höra eleverna åsikter och tankar kring sin egna uppvärmning.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3

Matriser

Idh
Bedömningsmatris egen lektion

Egen lektion

Nivå 1
Jag...
Nivå 2
Jag...
Nivå 3
Jag...
Planering och genomförande
Har planerat och genomfört en uppvärmning på ett i huvudsak fungerande sätt.
Har planerat och genomfört en uppvärmning på ett relativt väl fungerande sätt. (D.v.s. Tänkt på materiel, lagindelningar, peppa/uppmuntra.)
Har planerat och genomfört en uppvärmning på ett väl fungerande sätt. (D.v.s. Tänkt noga igenom på materiel, lagindelningar. Samt peppa/uppmuntra.)
Samtala om aktivitet
 • Idh  E 6
Samtalar om hur uppvärmningen gick och hur det kändes samt hur det känns att vara fysiskt aktiv och använder enstaka ord och begrepp.
Samtalar om hur uppvärmningen gick och hur det kändes samt hur det känns att vara fysiskt aktiv och använder några ord och begrepp.
Samtalar om hur uppvärmningen gick och hur det kändes samt hur det känns att vara fysiskt aktiv och använder flera passande ord och begrepp.
Delaktighet
 • Idh  E 6
Deltar till viss del i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer.
Deltar aktivt i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer.
Deltar aktivt i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer efter bästa förmåga.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: