Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Porträtt (eller Satir - att förlöjliga objektet))

Skapad 2020-03-20 12:10 i Vittra Sollentuna Grundskolor
Grundskola 6 – 7 Bild
Obs denna uppgift gäller både vid undervisning på skolan och vid fjärrundervisning!!! Du har valt en historisk person som levde under 1800-talet ni läser om i historia. Skissa personen med blyerts, och få fram detaljer, djup, skuggor med att trycka olika hårt med din blyertspenna. Eventuellt vill du kanske förtydliga något som visar något personlighetsdrag, utseende eller annat.

Innehåll

 

Centralt innehåll

Konkreta mål

Undervisning

Bedömning

Område: Blyerts

För dig som elev:

Så här kommer du arbeta:

Vad bedöms?
Hur bedöms ditt arbete?

 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.


 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriv ner:

Sätt upp dina mål med uppgiften och vilket betyg du strävar efter.

Vad kan du göra för att nå ditt mål?

Hur ska du göra för att uppnå ditt mål?

Varför ska du göra det på det sätt du tänkt dig?

 • material: papper, blyertspenna, pennvässare och sudd

 • kompendium om illustrationsteknik

 • filmklipp om att rita med blyerts

  Att göra:
 1. välja en av dessa historisk personer:
  Napoleon
  Marie Antoinette
  Ludvig XVI
  Marie Gouze
  Robespierre

 2. Läs och lär dig om personen du ska teckna

 3. du ska rita ett porträtt av personen i halv- eller helfigur

 4. titta på Youtube - länkarna 

 5. nu ska du skapa tre bilder av din valda person i tre steg enligt kompendiet (finns under uppgift):

 6. använd A4 papper baksidan
  steg 1 gör en skiss av personen ca 5x5cm
  steg 2 gör en streckteckning ca 5x5cm 

 7. använd A4 framsida
  i steg 3 går en blyersteckning
  utveckla bilden så den blir mer detaljrik. Tänk blyertsen som olika färger. Beroende på hur löst eller hårt du använder pennan desto mer ljust eller mörkt blir det 

 8. tänk på hur ljuset ligger på din person och använd skuggor.

 

 

Summativ bedömning

Hur du använder förmågorna att:

 • skissa din historiska person med blyerts och att framhäva detaljer och skuggor för att få en levande bild

 1. kommunicera med bilden för att uttrycka budskap,

 2. skapa bilden och använda hantverksmässiga tekniker och verktyg,

 3. undersöka och presentera ämnesområdet med bilder,

 4. analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Formativ bedömning

 • tar till dig informativa instruktioner och visar att du förstår

 • utför de tre olika övningarna

 

Länkar

https://www.youtube.com/watch?v=yw7vvrA66Eg

 

https://www.youtube.com/watch?v=nJvG-XmyvcI

 

https://www.youtube.com/watch?v=bBoa8TAy65s&list=PLsZf-avS1R5i448ztq34Cw4W782UVPSBr

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=89&v=A102LA9E6vc&feature=emb_logo

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VDKtwm0JAD0

 

 

 

Uppgifter

 • Kompendium illustrationsteknik

Matriser

Bl
Grundmatris för arbetsprocessen i bild år 6-9 120207

Bedömningsaspekter

F--->
E--->
C--->
A--->
Ny nivå
Initiativförmåga, ansvar och självständighet.
Att du kan börja, utföra och slutföra uppgiften
Visar ingen initiativförmåga.
Visar liten av eget initiativ och ansvar. Visar viss självständighet i arbetet.
Visar oftast eget initiativ, ansvar och arbetar oftast självständigt.
Visar alltid eget initiativ, ansvar och arbetar helt och hållet självständigt.
Förstå och arbeta efter skriftlig instruktion och handledning
Behöver kontinuerligt stöd för att arbeta efter instruktioner.
Arbetar till viss del efter information och handledning. Behöver ibland stöd.
Arbetar oftast efter och tillämpar viss tidigare information och handledning. Behöver sällan stöd.
Arbetar efter och tillämpar även tidigare information och handledning. Utmanar instruktioner genom egen problemlösning.
Idéer, möjligheter och problemlösning
Om du hittat egna lösningar för att göra din illustration personlig
Saknar egna idéer och behöver kontinuerligt stöd för att lösa praktiska problem.
Har ibland egna idéer och löser med viss hjälp enklare praktiska problem.
Utgår ofta från egna idéer och ser flera möjligheter i praktisk problemlösning.
Utgår alltid från egna idéer, ser flera möjligheter och väljer passande lösning på praktiska problem.
Materiel, tekniker och metoder
Tillämpning i uppgiften med illustrationen: skapa djup och detaljer med olika svärta med blyertspenna
Behöver stöd för att använda passande materiel, teknik och metod.
Kan ibland använda passande materiel, teknik och metod.
Kan oftast använda passande materiel, teknik och metod.
Kan alltid använda passande materiel, teknik och metod.
Form, komposition och helhet.
Tillämpning i uppgiften illustrationen: Visa variationsrika detaljer på ett genomtänkt och med medveten helhet, komposition
Har svårighet att skapa form i detaljerna, se komposition och helhet.
Kan ibland skapa form i detaljerna, se komposition och helhet.
Kan oftast skapa form i detaljerna, se komposition och helhet.
Kan alltid skapa form i variationsrika detaljer, se komposition och helhet på ett uttrycksfullt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: