Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva en saga

Skapad 2020-03-22 15:11 i Spängerskolan Kristianstad
Eleverna ska skriva en saga.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Efter att vi både läst och lyssnat på några olika sagor, samt pratat och arbetar med sagors uppbyggnad och typiska drag så är det nu dags för dig att skriva en egen saga. Eleverna ska kunna skriva en berättande text, i det här fallet en saga. De ska veta hur en berättande text är uppbyggd, dess struktur, språkliga drag och syfte.

Innehåll

Sagor

Övningsuppgift + bedömningsuppgift

 

 • Du ska kunna känna igen en saga, myt eller legend och veta vad som kännetecknar dessa.

 

 • Du ska kunna skriva en berättande text, i det här fallet en saga. Du ska veta hur en berättande text är uppbyggd, dess struktur, språkliga drag och syfte.  

 

Övningsuppgift: Del 1

 

Utifrån det du har lärt dig under de senaste momenten ska du nu skriva en egen saga.

 

Det kan vara svårt att veta vad du ska skriva om, men ett tips är att skriva ner:

 

 1. Ett namn på en person du gillar

 2. Ett namn på en person du ogillar

 3. Ett namn på en plats

 4. En sagofigur (till exempel häxa, troll, fe, jätte, drake)

 5. Välja numret tre eller sju

 6. Ett namn på ett föremål

 

Nu har du:

 

 1. En god huvudperson som sagan handlar om

 2. En elak karaktär som försöker hindra huvudpersonen från att utföra sitt uppdrag

 3. En miljö där sagan utspelar sig

 4. En sagofigur som är ond

 5. Ett betydelsefullt nummer i sagans handling

 6. Ett magiskt betydelsefullt föremål i sagan

 

Nu har du basen för din saga. Ta ett papper och rita en mindmap kring din saga.

 

Bedömningsuppgift: Skriv din egen saga

 

Skriv din egen saga. Ta hjälp av s. 82-83 i din lärobok för att se hur en saga byggs upp. Du kan även använda dig av s. 91 för att se olika sagoingredienser.

Uppgifter

 • Övningsuppgift + bedömningsuppgift

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Skriva en saga

F
E
D
C
B
A
Skriva texter
Använder viss språklig variation och enkel textbindning. Ordvalet är enkelt. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning. Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig.
Använder relativt god språklig variation och utvecklad textbindning. Ordvalet är varierat. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande. Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning. Texten är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar, t.ex. genom styckeindelning, styckemarkering, inledning och/eller avslutning.
Använder god språklig variation och välutvecklad textbindning. Ordvalet är träffande, varierat och specifikt. Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och välfungerande. Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning. Texten är sammanhängande och välstrukturerad, t.ex. genom konsekvent genomförd styckeindelning och styckemarkering samt effektiv inledning och avslutning.
Skriva en saga
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: