Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Estetisk kommunikation 1

Skapad 2020-03-22 19:05 i Ljungbergsgymnasiet Borlänge
Gymnasiesärskola Estetisk kommunikation
Distansundervisning. Illustrationer, budskap, kommunikation genom bilder

Innehåll

I denna planering kommer alla uppgifter läggas upp under perioden med distansundervisning som rör kursen estetisk kommunikation 1.

Uppgifterna behöver inte lämnas in samma dag som lektionstillfället, utan ni gör den i lugn och ro. Ni arbetar endast med uppgiften under tiden då ni skulle haft lektionen, vilket är tisdagar mellan kl. 8-12.

När ni är klar med uppgiften fotograferar ni den och/eller lämnar in den här på unikum digitalt eller via messenger (om det är svårt med unikum kan vi lämna in den åt er) och påbörjar sedan nästa uppgift som finns utlagd, tisdagen därpå vid lektionstillfället. Vi kommer även kunna ge er feedback i unikum på era uppgifter- om det är något som borde utvecklas, läggas till m.m.

Under denna tid (tisdagar mellan kl.8-12) kommer berörda lärare (Helena och Priscilla) vara tillgänglig över telefon och i messenger om ni behöver hjälp på något sätt med uppgifterna som rör estetisk kommunikation 1.

 

Uppgifter

  • Illustration nr.2

  • Utvärdering

  • En liten illustration...

  • Illustration 3

  • Illustration 4.

Matriser

Esi
Estetisk kommunikation 1

Rubrik 1

Estetisk kommunikation 1
Nivå 1
E
Nivå 2
D
Nivå 3
C
Ny nivå
B
Ny nivå
A
Aspekt 1
Redogöra
Eleven medverkar i att redogöra för estetiska uttrycksmedel som kommunikativa processer.
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven redogör på ett enkelt sätt för estetiska uttrycksmedel som kommunikativa processer.
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven redogör på ett utvecklat sätt för estetiska uttrycksmedel som kommunikativa processer.
Ny aspekt
Utföra arbetsmoment
Eleven medverkar också i att utföra arbetsmoment inom estetiska och skapande verksamheter på ett etiskt samt säkert sätt.
Eleven utför också med tillfredsställande resultat arbetsmoment inom estetiska och skapande verksamheter på ett etiskt samt säkert sätt.
Eleven utför också med gott resultat arbetsmoment inom estetiska och skapande verksamheter på ett etiskt samt säkert sätt.
Ny aspekt
Tolka
Eleven medverkar i att tolka budskap i olika former av estetisk kommunikation.
Eleven tolkar på ett enkelt sätt budskap i olika former av estetisk kommunikation.
Eleven tolkar på ett utvecklat sätt budskap i olika former av estetisk kommunikation.
Ny aspekt
Använda metoder och tekniker
Eleven medverkar i att använda metoder och tekniker för kommunikation med estetiska uttrycksmedel.
Eleven använder på ett delvis ändamålsenligt sätt metoder och tekniker för kommunikation med estetiska uttrycksmedel.
Eleven använder på ett ändamålsenligt sätt metoder och tekniker för kommunikation med estetiska uttrycksmedel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: