Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kropp och hälsa

Skapad 2020-03-22 20:16 i Furulunds skola Partille
Kropp och hälsa Kroppens organ, psykisk och fysisk hälsa, samt puberteten.
Grundskola 4 – 6 Biologi Bild Svenska Kemi
Vi lär oss om kroppens organ, vad kroppen behöver för att må bra både fysiskt och psykiskt, samt om puberteten.

Innehåll

Vad är syftet med arbetsområdet? 

 

Att du ska få utveckla din förmåga att:
 • granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa och kemiska samband inuti människan. 
 • beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen.
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi och kemi

Vad ska vi lära oss?

 • Hur vi påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
 • Cellandning/förbränning
 • Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan. 

  Biologins och kemins metoder och arbetssätt

 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Tolkning och granskning av information med koppling till ämnet, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Hur arbetar vi?

 • Enskilt, i par, i grupp och tillsammans. 
 • Teoretiskt
 • Praktiskt 
 • Med och utan digitala verktyg. 

Hur bedöms våra kunskaper?

 • Kontinuerligt under arbetet 
 • Genom aktivt deltagande 
 • Genom att rita och skriva om det vi lär oss. 
 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan. Historiska och nutida metoder för att förlänga matens hållbarhet.
  Ke  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6

Matriser

Sv Bi Bl Ke
Lärandematris (MALL)

Förmågor/Mål (Byt ut förmågorna/målen mot det som eleven ska bli bedömd på)

På god väg
Säker och når målet
Analysera
Kan beskriva, förklara och göra enkla jämförelser. Ex. Vilka saker som påverkar vår hälsa eller vad som händer under puberteten.
Kommunicera
Kan förklara, resonera och uttrycka en egen åsikt. Ex. Vilka saker som påverkar vår hälsa eller vad som händer under puberteten.
Begrepp/Mål
Förstår och använder olika begrepp. Ex. organ, motion, förbränning, näringsämne och pubertet.
Hantera information
Kan söka och kritiskt granska information. Ex. kan hitta information i angiven källa och vara källkritisk i användandet av olika källor.
Metakognitiv förmåga
Kan avgöra rimlighet och välja bland olika strategier. Ex. kan visa på vad du förstått och vad du behöver träna mer på.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: