👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ma chambre vt-21

Skapad 2020-03-23 12:31 i Domnarvets skola Borlänge
Ma chambre år 8- eleverna ska berätta om sitt rum på enkel franska och använda ord för möbler, adjektiv (hurdana r möblerna) och prepositioner (var i rummet finns de)
Grundskola F – 9 Moderna språk - språkval
Tu vas décrire ta chambre en français et pour le faire tu vas apprendre les noms des meubles, les adjectifs pour les décrire et les prépositions pour raconter où dans la chambre ils sont.

Innehåll

 

Ma chambre                            Pedagogisk planering franska år 8 v. 5- 8

 

 

Mål

 

Du ska muntligt kunna berätta hur ditt rum ser ut, vilka möbler du har, var dom står (prepositioner) och ngt om hurdana de är (adjektiv).

Du ska också kunna beskriva ett rum skriftligt utifrån en bild.

 

Arbete

Vi kommer att jobba med texterna «La chambre de Véronique» och «La chambre de Leo» samt de övningar i övningsboken som hör till texterna. Du kommer att få lära dig och öva de ord och fraser du behöver för att berätta om ditt eget rum. Vi kommer att jobba med olika prepositioner och adjektiv samt adjektivens placering och böjning. Vi kommer även att jobba med uttal och hur man binder ihop fraser.

 

Redovisning

Vid redovisningen ska du rita en enkel skiss av ditt rum på tavlan och sedan berätta om hur det ser ut. Din presentation ska innehålla namn på de möbler du har, hurdana de är (adjektiv) och var i rummet de står (prepositioner). Din redovisning ska minst innehålla 10-15 möbler/ saker som du beskriver med minst 2 adjektiv / sak samt var i rummet de står. Ni redovisar i 2 grupper, övriga jobbar med läsförståelse, texterna finns under "uppgift" i planeringen.

 

Du kommer också skriftligt beskriva ett rum så utförligt du kan utifrån en bild.

 

Arbetet redovisas v 8. 

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att uttrycka dig med flyt, sammanhang och variation. Jag kommer också att lyssna till vilka ord du använder och ditt uttal. Även din förmåga att använda språkliga strategier kommer att bedömas.

 

Uppgifter

 • La chambre de mes rêves, Vincent van Gogh - läsförståelse

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9

Matriser

M2
Moderna språk M2 (åk 9)

F
E
C
A
Förståelse:
läsa och lyssna
Kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Kan välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning för att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna.
Kan i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning för att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna. .
Kan i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning för att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna.
Produktion:
tala och skriva
Kan formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar muntligt.
Kan formulera sig enkelt och relativt tydligt och till viss del sammanhängande muntligt.
Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande muntligt.
Kan formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar skriftligt.
Kan formulera sig enkelt och relativt tydligt med fraser och meningar skriftligt.
Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande skriftligt.
Kan bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar för att förtydliga och variera sin kommunikation.
Kan bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar för att förtydliga och variera sin kommunikation.
Kan bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar för att förtydliga och variera sin kommunikation
Kan i muntlig interaktion uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Kan i muntlig interaktion uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
Kan i muntlig interaktion uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Kan välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Kan välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Kan välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.