Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska

Skapad 2011-11-17 11:44 i Piratenskolan Simrishamn
Engelska för årskurs 1
Grundskola 1 Engelska
...

Innehåll

Syfte Lgr11

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar därför individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Centralt innehåll Lgr11

Det här är det centrala innehållet som eleverna under läsåret ska möta i undervisningen i engelska.

Kopplingar till läroplan

 • En  1-3
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Enkla instruktioner och beskrivningar.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Sånger, ramsor, dikter och sagor.
 • En  1-3
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Enkla presentationer.
 • En  1-3
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Sånger, ramsor och dramatiseringar.

Elevmål

Du ska kunna förstå och besvara enkla frågor som t ex:

What´s your name?´My name is... How old are you? I´m seven. What are you doing? I´m playing. What do you like? I like swimming.

Du härmar efter engelskt tal t ex genom sånger, ramsor, lärarens tal och tal i filmer

Du ska dessutom kunna

 • en hälsningsfras på engelska
 • namnet på några kroppsdelar
 • namnet på några djur
 • namnet på några färger
 • räkneorden 1-10
 • namnen på några familjemedlemmar (mother, father, sister osv)
 • några ord som beskriver vädret

Så här arbetar vi

Eleverna förväntas nå målen genom:

 • samlingar där vi tillsammans talar engelska
 • samlingar där vi sjunger sånger eller rim- och ramsor
 • engelska filmer och dramatiseringar som t ex Kids English Zone
 • gruppuppgifter och paruppgifter där eleverna tränar på att använda olika engelska fraser
 • individuella uppgifter
 • dockteater

Så här bedömer vi

Elevernas kunskaper utvärderas kontinuerligt i samlingar och genom tilldelade uppgifter och övningar. Det som bedöms är även elevernas förmåga att våga använda sig av de engelska språket.

Till eleven: Jag kommer att bedöma din förmåga att lyssna, härma och tala engelska. Jag kommer också att lägga vikt vid att du deltar aktivt under arbetspassen.

Nedan följer fyra av de nio kunskapskrav som krävs för att få det lägsta godkända betyget i åk 6:

Kopplingar till läroplan

 • En  E 6
  Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
 • En  E 6
  Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
 • En  E 6
  I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • En  E 6
  I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: