Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap 1, 50 poäng

Skapad 2020-03-24 08:59 i Höghammargymnasiet Hälsinglands utbildningsförbund, GY
Gymnasiesärskola Samhällskunskap
Eleverna ska utveckla kunskap om samhället och om människors livsvillkor i samhället.

Innehåll

Med ett historiskt perspektiv arbetar vi med frågor om samhället, t ex privatekonomi,

mänskliga rättigheter och hur samhällen styrs.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Politiska partier i Sverige. Val till kommun, landsting och riksdag. Sveriges deltagande i EU.
  Sal  -
 • Begreppet demokrati och medborgarens möjligheter att påverka politiska beslut.
  Sal  -
 • De mänskliga rättigheterna. Vilka de är och hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter. Konventionen om barnets rättigheter.
  Sal  -
 • Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.
  Sal  -
 • Närsamhällets kommunikationer, tjänster och samhällsservice.
  Sal  -
 • Privatekonomi. Hushållets inkomster, utgifter, tillgångar och skulder.
  Sal  -
 • Olika sätt att söka, värdera och använda information.
  Sal  -
 • Arbetsmarknaden och hur den fungerar, till exempel anställningsvillkor och fackföreningar. Hur arbetet regleras genom arbetsrätt. Arbetsmiljön och dess betydelse.
  Sal  -

Matriser

Sal
Samhällskunskap 1, 50 poäng- kunskapskrav

Eleven medverkar i att beskriva samhället och människors livsvillkor.
Eleven beskriver på ett enkelt sätt samhället och människors livsvillkor.
Eleven beskriver på ett utvecklat sätt samhället och människors livsvillkor.
Eleven medverkar i att föra resonemang om demokrati och i att ge exempel på mänskliga rättigheter.
Eleven för enkla resonemang om demokrati och ger något exempel på mänskliga rättigheter.
Eleven för utvecklade resonemang om demokrati och ger några exempel på mänskliga rättigheter.
Eleven medverkar i att samtala om samhällsfrågor.
Eleven samtalar om samhällsfrågor på ett enkelt sätt.
Eleven samtalar om samhällsfrågor på ett utvecklat sätt.
När eleven söker information medverkar eleven i att använda källor och i att föra resonemang om informationens och och källornas användbarhet.
När eleven söker information använder eleven någon källa och för enkla resonemang om informationens och källans användbarhet.
När eleven söker information använder eleven några källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven medverkar i att ge exempel på hur arbetsmarknaden fungerar.
Eleven ger något exempel på hur arbetsmarknaden fungerar.
Eleven ger några exempel på hur arbetsmarknaden fungerar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: