👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Morgonsamling

Skapad 2020-03-24 09:17 i Sannarps gymnasiesärskola Halmstad
Gymnasiesärskola Natur och miljö, NAO Språk och kommunikation, SPR Estetisk verksamhet, ESE
Tillsammans med dina kamrater börjar vi dagen med God morgon sången. Vi går igenom vad det är för dag, vem som är i skolan och vad som står på schemat.

Innehåll

Du får träna dig på att;

 • Sjunga/teckna God morgon sången.
 • Skriva ditt namn.
 •  Säga ditt och dina kamrater namn samt klappa hur många stavelser ditt och dina kamraters namn innehåller.
 •  Svara på frågor i Ipad, GoTalk Now
 •  Veckodagar, månader, årstid och år. 
 •  Vad det är för väder ute. 
 •  Räkna antal
 •  Samarbeta 
 • Kommunicera 
 •  Tända och släcka ljuset
 •  Starta kanonen.
 •  Söka information på Ipad
 •  Visa bilder och spela upp musik från Ipad via kanonen,
 •  Göra val
 •  Tolka bilder, dagens schema

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • 2) Förmåga att lösa matematiska och tekniska problem i vardagen.
  NAO
 • 4) Förmåga att orientera sig i tid och rum.
  NAO
 • 1) Förmåga att kommunicera med ord och begrepp eller alternativa uttryckssätt.
  SPR
 • 2) Förmåga att förstå och tolka språkliga budskap.
  SPR
 • Centralt innehåll
 • Musikens funktion för att markera högtider, traditioner, identitet och grupptillhörighet.
  ESE  -
 • Årstidsväxlingar, solen, månen och stjärnorna.
  NAO  -
 • Olika typer av väder, väderprognoser och hur man själv kan mäta väder.
  NAO  -
 • Tidsuppfattning, till exempel begreppen dåtid, nutid och framtid. Tidsintervall, till exempel raster i minuter, sommarlovets längd i veckor och antal månader på året.
  NAO  -
 • Måttenheter för tid och mätning av tid med olika redskap, till exempel klocka, timer eller timglas.
  NAO  -
 • Problemlösning med de fyra räknesätten. Rimlighetsbedömning, överslagsberäkning, huvudräkning och användande av digital teknik.
  NAO  -
 • Kommunikation i olika former, till exempel kroppsspråk, tal och digitala kommunikationsverktyg.
  SPR  -
 • Kommunikation för olika syften och i olika sammanhang, till exempel för att skapa kontakt, uttrycka önskemål och svara.
  SPR  -
 • Berätta, återberätta och beskriva händelser och berättelser med hjälp av olika kommunikativa redskap.
  SPR  -
 • Ord, begrepp och symboler för att kommunicera och samspela med andra.
  SPR  -
 • Lässtrategier för att avkoda symboler, ordbilder, ord och texter.
  SPR  -
 • Skriva för hand eller med olika digitala hjälpmedel.
  SPR  -
 • Minnesstöd i vardagen, till exempel bilder, fotografier och scheman.
  SPR  -

Matriser

SPR ESE NAO
Språk och Kommunikation bedömningsmatris (IVSÄR)

Kommunikation och socialt samspel

Inte prövat
Prövat
Deltar
Reagerar igenkännande
Använder och genomför med stöd
Använder och genomför
Kommunicerar kring ämnet
Kommunikation i olika former, t.ex. kroppsspråk, tal och digitala kommunikationsverktyg
Kommunikation för olika syften och i olika sammanhang, t.ex. för att skapa kontakt, uttrycka önskemål och svara.
Samspelets olika faser: initiera, upprätthålla och avsluta.
Berätta, återberätta och beskriva händelser och berättelser med hjälp av olika kommunikativa redskap.
Ord, begrepp och symboler för att kommunicera och samspela med andra.
Kommunikation om känslor. Hur känslor kan uttryckas, beskrivas och tolkas.
Tolkning av olika kommunikativa uttryck.

Läsa och skriva

Inte prövat
Prövat
Deltar
Reagerar igenkännande
Använder och genomför med stöd
Använder och genomför
Kommunicerar kring ämnet
Lässtrategier för att avkoda symboler, ordbilder, ord och texter.
Skriva för hand eller med olika digitala hjälpmedel.
Grundläggande mönster i skrift, t.ex. mellanrum och punkt.
Berättelser och litteratur från Sverige och andra delar av världen.

Information

Inte prövat
Prövat
Deltar
Reagerar igenkännande
Använder och genomför med stöd
Använder och genomför
Kommunicerar kring ämnet
Minnestöd i vardagen, t.ex. bilder, fotografier och scheman.
Information från olika källor, t.ex. skyltar som visar på öppettider, övergångsställe och järnvägsstation.
Bibliotek som en källa till kunskapsinhämtande och rekreation.

Engelska

Inte prövat
Prövat
Deltar
Reagerar igenkännande
Använder och genomför med stöd
Använder och genomför
Kommunicerar kring ämnet
Engelska ord och meningar, muntliga eller skriftliga, samt vardagsfraser.
Vanliga informationsord på engelska, t.ex. on och exit.
Kultur från delar av världen engelska används, t.ex. musik och film.

SPR ESE NAO
Natur och miljö bedömningsmatris (IVSÄR)

Människokroppen och hälsa

Inte prövat
Prövat
Deltar
Reagerar igenkännande
Använder och genomför med stöd
Använder och genomför
Kommunicerar kring ämnet
Människokroppens olika delar och deras funktioner.
Hygien och hälsovård, t.ex. smittspridning.
Människors sexualitet, lust och relationer.

Växter, djur och natur

Inte prövat
Prövat
Deltar
Reagerar igenkännande
Använder och genomför med stöd
Använder och genomför
Kommunicerar kring ämnet
Olika naturtyper, t.ex. sjö och äng
Växter, djur och deras livscykler, t.ex. en tall från frö till frö.
Årstidsväxlingar, solen, månen och stjärnorna.
Vatten och vattnets olika egenskaper.
Olika typer av väder, väderprognoser och hur man själv kan mäta väder.
Några vanliga energikällor, t.ex. vattenkraft, vindenergi och olja.

Tid och rum

Inte prövat
Prövat
Deltar
Reagerar igenkännande
Använder och genomför med stöd
Använder och genomför
Kommunicerar kring ämnet
Tidsuppfattning, t.ex. begreppen dåtid, nutid och framtid. Tidsintervall, t.ex. raster i minuter, sommarlovets längd i veckor och antal månader på året.
Måttenheter för tid och mätning av tid med olika redskap, t.ex. klocka, timer och timglas
Rumsuppfattning med hjälp av begreppen avstånd, riktning och läge för att orientera sig i närmiljön och i övriga samhället.

Matematik och teknik

Inte prövat
Prövat
Deltar
Reagerar igenkännande
Använder och genomför med stöd
Använder och genomför
Kommunicerar kring ämnet
Problemlösning med de fyra räknesätten. Rimlighetsbedömning, överslagsberäkning, huvudräkning och användande av digital teknik.
Geometriska former och begrepp, t.ex. cirkel, kvadrat och rektangel.
Tabeller och diagram och hur de kan utläsas och tolkas.
Ekonomiska beräkningar i vardagslivet, t.ex. prisjämförelser, budget och uppskattningar av pris.
Teknik i vardagen, t.ex. telefon, dörr och stege.
Olika material och deras egenskaper, t.ex. hårdhet, struktur och täthet.
Elektricitet, dess användning och risker.

SPR ESE NAO
Estetisk verksamhet bedömningsmatris (IVSÄR)

Bild och form

Inte prövat
Prövat
Deltar
Reagerar igenkännande
Använder och genomför med stöd
Använder och genomför
Kommunicerar kring ämnet
Material som används vid olika former av skapande, till exempel lera, papper, tyg och trä.
Traditionella och digitala tekniker. Verktyg som används vid skapande av bilder och former.
Färg, form och struktur vid skapande i olika tekniker och material.
Fotografering och filmande. Digitalt skapande, till exempel med digitala ritprogram. Bearbetning och redigering av det skapade med hjälp av digital teknik.
Arbetsgången i den skapande processen, från idé till färdig produkt.
Komposition av bilder för att förmedla tankar och känslor.

Musik, dans och drama

Inte prövat
Prövat
Deltar
Reagerar igenkännande
Använder och genomför med stöd
Använder och genomför
Kommunicerar kring ämnet
Rytm- och musikinstrument.
Sånger och berättelser och hur de kan gestaltas med ljud, rytmer och rörelser.
Förmedling av tankar och känslor genom musik, dans och drama.
Imitation och improvisation genom musik, dans och drama.
Arbetsgången i den skapande processen, från idé till färdig produkt.
Några exempel på musik, dans och drama från olika kulturer och från olika tidsperioder.

Estetisk verksamhet i samhället

Inte prövat
Prövat
Deltar
Reagerar igenkännande
Använder och genomför med stöd
Använder och genomför
Kommunicerar kring ämnet
Samhällets kulturutbud, till exempel muséer, bibliotek och utställningar.