Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati, mänskliga rättigheter och massmedia

Skapad 2020-03-24 12:06 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Samhällskunskap
Varför finns det fattiga och rika länder? Varför har inte alla människor det lika bra? Har det något att göra med om det är demokrati och diktatur i landet? Idag är Massmedia en stor del av vår vardag och den bild vi får av omvärlden. Nu kommer vi även att lära oss mer om massmedia och hur saker och ting hänger ihop. En viktig del när man jobbar med media är att ha ett ifrågasättande och källkritiskt förhållningssätt därför lär vi oss vad detta förhållningssätt innebär och hur man använder sig av det.

Innehåll

Tid V.13-19

Arbetsbeskrivning/Innehåll

Genom puls läsbok massmedia s.74-86, Demokrati o Diktatur s.86-99, Ute i världen s.102-128 (ej de sidor vi kryssade bort). Arbete med arbetsbok/häfte (se sidor i detaljplaneringen i teams) Filmer SLI och studi (teams) samt begreppslista nedan. Digitala hjälpmedel som NE kurs, träna ordförståelse/quiz på texterna i NE.

Vi kommer att arbeta med att öka våra kunskaper om:

 • Rättigheter och skyldigheter i en demokrati vs diktatur (resonera och jämföra, ge exempel utifrån något land)
 • Sveriges riksdag, regering, kommun o landsting och något om deras uppgifter och roll i vårat demokratiska valsystem
 • Olika former av gemensamt beslutsfattande t ex hur ett klass/elevråd går till eller valet i Sverige - demokratiska beslut (fördelar och nackdelar med direkt och representativ demokrati)
 • Individer och gruppers möjlighet att påverka beslut (resonera om möjligheter t ex i skolan och i samhället)
 • Massmediers roll i en demokrati vs.diktatur (förklara deras uppgifter, beskriva och resonera samt se samband) hur påverkas vi av  IT och massmedia? Hur ser Journalisternas arbetsuppgifter ut?
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen - I/U länder. Vad som kännetecknar ett rikt och fattigt land, att leva i en demokrati och diktatur.
 • Olika organisationers arbete för mänskliga rättigheter t ex Unicef, FNs roll i länder med svag demokrati och låg levnadsstandard
 • Vad som är typiskt för EU, enkelt förklara hur EU styrs samt några fördelar och nackdelar med att vara medlem
 • Barns rättigheter, Ge några exempel hur Barnkonventionen och ta ställning till om den efterlevs.
 • Källkritik - Att kritiskt kunna granska den information vi möts av i massmedier. Vilka frågor ska du ställa dig? (ej till provet)

Begrepp att kunna Demokrati o mänskliga rättigheter: Demokrati, Diktatur, Diktator, Monarki, Republik, Representativ demokrati, Direkt demokrati, riksdag/regering, Folkomröstning, EU, Tryck och yttrandefrihet, Majoritet, Censur, barnkonventionen, Unicef, bistånd, i/u-land, grundlag, rösträtt,

Begrepp att kunna massmedia: Massmedia, fria medier, tredje statsmakten, yttrandefrihet, tryckfrihetsförordningen, kommunicera, censurera, opinion, journalist publicera, ansvarig utgivare, public service, vinklad, reklam, propaganda, reklam, källkritik

Begrepp att kunna Riksdag/Regering/kommun: Plenisal, statsråd/minister, mandat, 349, budget, statschef, talman, departement, koalition, opposition, majoritet, minoritet, misstroendeförklaring, proportionell representation, kommunfullmäktige, kommunstyrelse

 

Bedömning

Löpande bedömning under lektionerna genom muntliga diskussioner och uppgifter. Redovisa nyhet, Skriftligt prov v.18 Torsdag

Inför provet kan du förbereda dig genom att fokusera på:

-Öva på de instuderingsfrågor vi arbetat med (häftet) samt läsa på powerpoint i teams

-Öva på ovanstående begrepp (från dina anteckningar, studi)

-Se filmerna i studi.se: vad är demokrati? Demokrati i flera nivåer, Riksdag/Regering, Mänskliga rättigheter, Massmedia

-(Komplettera med att läsa/lyssna på sidorna ur boken vi behandlat som vi är osäker på)

 

Detaljplanering: 

V.13 Läsning reklam s.85-85. Forts genomgång massmedia, Arbete med arbetsbok s.30-33, samt nyhetsbevakning. 

V.14 Arbete med kommun, landsting, riksdag o regering. Läsning s.88-103. Arbetsbok s.34-37

V.16-17: Forts arbete 

V.18: Skriftligt prov

V.19: Landjämförelse i/u-land

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
  Sh  4-6
 • Digitaliseringens betydelse för individen, till exempel ökade möjligheter till kommunikation och elektronisk handel.
  Sh  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: